Trenérské licence

Systém udělování trenérských licencí je organizován na základě pravidel a principů definovaných ve Směrnici o udílení trenérských licencí.

Struktura školení a seminářů trenérů je rozdělena na 4 úrovní a dále se dělí na tzv. zisk obnovu licence.

Licence A

 • věk 21 let,
 • platnost maximálně 60 měsíců,
 • poplatek za studium bude specifikováno dle počtu účastníků studia a podmínek studia,
 • licence je obnovena absolvováním minimálně 5 doškolovacích seminářů po dobu platnosti licence,
 • není uvažováno o povinném zavedení ve vztahu k úrovni soutěže. Bude řešena otázka návaznosti na projekt HCM a akademií v hokejbale.

Licence B

 • věk 20 let,
 • platnost maximálně 60 měsíců,
 • poplatek za studium 5000 Kč + 100 Kč matriční poplatek za vystavení licence,
 • licence je obnovena absolvováním minimálně 3 doškolovacích seminářů po dobu platnosti licence,
 • je vyžadována pro družstva juniorů, soutěžích dospělých úrovně Extraliga a 1.Liga a družstva Reprezentací ČR.

Licence C

 • věk 18 let,
 • platnost maximálně 36 měsíců,
 • poplatek za studium 1000 Kč + 100 Kč matriční poplatek za vystavení licence,
 • licence je obnovena absolvováním minimálně 2 doškolovacích seminářů po dobu platnosti licence,
 • je vyžadována pro družstva dorostu (první soutěžní ročník) a družstva ve všech žákovských soutěžích.

Licence D

 • věk 16 let,
 • platnost maximálně 12 měsíců,
 • poplatek za studium 600 Kč + 100 Kč matriční poplatek za vystavení licence,
 • neobnovuje se,
 • je vyžadována pro družstva přípravek a minipřípravek (pouze pro první rok činnosti trenéra) případně pro družstva v soutěžích dospělých do úrovně 2.Ligy.

Další důležité informace:

Uvažujete o účasti na školení nebo semináři? Neváhejte se přihlásit v rezervačním systému.

Termínový kalendář školení a seminářů pro rok 2017

Termínový kalendář školení a seminářů pro rok 2018

Žádost o pořádání školení a semináře nad rámec vypsaného ročního termínového kalendáře mohou zaslat regionální sekretáři na metodika@hokejbal.cz včetně seznamu předpokládaných účastníků.