Projekty na podporu klubů

Komise mládeže zveřejnila několik nových projektů, které cílí na podporu celků mládeže v podobě materiálně technického vybavení. Projekty zahrnují vybavení a pomůcky vhodné k realizaci tréninkových jednotek mládeže nebo jsou určeny pro nově příchozí nebo začínající hráče či brankáře.

Vyhlášené projekty:

Jaro 2022

Mládežnický set

Tréninkové minimantinely

Žíněnky


Podzim 2022

Brankářské vybavení - objednávkový formulář (bude aktualizován do podoby setu na rok 2022)

Prezentační pult

Prezentační stan


Žádost o zařazení do projektu Komise mládeže


Přihlášky do projektů Jaro 2022 adresujte do termínu 18. 7. 2022 na příslušnou emailovou adresu (projekty@hokejbal.cz). Do projektů Podzim 2022 adresujte přihlášky do 30. 9. 2022. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů (žadatel odesílá otevřenou verzi přihlášky ve formátu xls a také podepsaný scan přihlášky).

Projekty Balanční pomůcky a Tréninkové vesty nejsou v roce 2022 prozatím vyhlášeny.

Dokumenty ke stažení: