Projekty na podporu klubů

Komise mládeže zveřejnila několik nových projektů, které cílí na podporu celků mládeže v podobě materiálně technického vybavení. Projekty zahrnují vybavení a pomůcky vhodné k realizaci tréninkových jednotek mládeže nebo jsou určeny pro nově příchozí nebo začínající hráče či brankáře.

Vyhlášené projekty:

Jaro 2023

Mládežnický set

Tréninkové minimantinely

Podzim 2023

Brankářské vybavení - objednávkový formulář (bude aktualizován do podoby setu na rok 2023)

Materiální vybavení - ukázka složení setuŽádost o zařazení do projektu Komise mládeže


Přihlášky do projektů Jaro 2023 adresujte do termínu 30. 6. 2023 na příslušnou emailovou adresu (projekty@hokejbal.cz). Do projektů Podzim 2023 adresujte přihlášky do 30. 9. 2023. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů (žadatel odesílá otevřenou verzi přihlášky ve formátu xls a také podepsaný scan přihlášky).

Projekty Balanční pomůcky, Tréninkové vesty, Prezentační stan a pult nejsou v roce 2023 prozatím vyhlášeny.

Dokumenty ke stažení: