CMSHB.CZ

Projekty na podporu klubů

Komise mládeže zveřejnila několik nových projektů, které cílí na podporu celků mládeže v podobě materiálně těchnického vybavení. Projekty zahrnují vybavení a pomůcky vhodné k realizaci tréninkových jednotek mládeže nebo jsou určeny pro nově přichozí nebo začinající hráče či brankáře.

Vyhlášené projekty:

Balanční pomůcky

Mládežnický set

Tréninkové minimantinely

Tréninkové vybavení

Žádost o zařazení do projektu Komise mládeže
Příloha přihlášky - Mládežnický set
Přehled položek - Tréninkové vybavení

Přihlášky do projektů adresujte do termínu 26.6.2020 na emailovou adresu komarek@cmshb.net a následně originál žádosti včetně jeho příloh zašlete v elektronické podobě na km@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů.

Partneři českého hokejbalu