Projekty na podporu klubů

Komise mládeže zveřejnila několik nových projektů, které cílí na podporu celků mládeže v podobě materiálně těchnického vybavení. Projekty zahrnují vybavení a pomůcky vhodné k realizaci tréninkových jednotek mládeže nebo jsou určeny pro nově přichozí nebo začinající hráče či brankáře.

Vyhlášené projekty:

Jaro 2020

Balanční pomůcky

Mládežnický set

Tréninkové minimantinely

Tréninkové vybaveníŽádost o zařazení do projektu Komise mládeže


Přihlášky do projektů adresujte do termínu 30. 9. 2020 na příslušnou emailovou adresu (kuzelova@cmshb.net nebo komarek@cmshb.net) a následně originál žádosti včetně jeho příloh zašlete v elektronické podobě na km@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů.