Projekty na podporu klubů

Komise mládeže zveřejnila několik nových projektů, které cílí na podporu celků mládeže v podobě materiálně technického vybavení. Projekty zahrnují vybavení a pomůcky vhodné k realizaci tréninkových jednotek mládeže nebo jsou určeny pro nově příchozí nebo začínající hráče či brankáře.

Vyhlášené projekty:

Jaro 2021

Mládežnický set

Tréninkové minimantinelyŽádost o zařazení do projektu Komise mládeže


Přihlášky do projektů Jaro 2021 adresujte do termínu 18. 6. 2021 na příslušnou emailovou adresu (projekty@hokejbal.cz). Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů (žadatel odesílá otevřenou verzi přihlášky ve formátu xls a také podepsaný scan přihlášky).

Dokumenty ke stažení: