Komise mládeže a metodiky

Komise mládeže a metodiky

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022, km@hokejbal.cz

Předseda
Mgr. Martin Komárek
773781132
komarek@hokejbal.cz
Členové
Roman Hnátek
Roman Němeček
Josef Hájek
Mgr. Jakub Mokříž (oblast metodiky)
Mgr. Milan Maršner (oblast metodiky)
Bc. Ondřej Almaši (oblast metodiky)