Licence A

Trenérská licence A


Studium licence A je připravováno k vyhlášení v návaznosti na projekt HCM a akademií v hokejbale.(případní zájemci o studium licence A nás neváhejte kontaktovat na metodika@hokejbal.cz).


Podmínky přijetí ke studiu:

  • věk 21 let,
  • platná trenérská licence B včetně minimální dvouleté trenérské praxe,
  • odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.

Úkoly:

  • aktivní účast na školení (bez absence),
  • další úkoly budou specifikovány dle spolupráce s Trenérskou komisí ČOV.

Obsah výuky: Bude specifikováno na základě spolupráce s Trenérskou komisí ČOV případně FTVS.

Platnost licence: maximálně 60 měsíců.

Obnova licence: minimálně 5 doškolovacích seminářů po dobu platnosti licence.

Poplatek za studium: bude specifikováno dle počtu účastníků studia a podmínek ČOV případně FTVS.

Matriční poplatek za vystavení licence: 100 Kč.

Partneři českého hokejbalu