Informace pro členy

Českomoravský svaz hokejbalu (dále jen "ČMSHb") je svobodným a dobrovolným zájmovým sdružením fyzických a právnických osob ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

ČMSHb je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým vlastní jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle schválených stanov. ČMSHb je právnickou osobou (IČ 49626485), která svoji činnost vykonává v souladu s právními předpisy České republiky. Sídlem ČMSHb je Praha.

ČMSHb zastupuje české hokejbalové hnutí v mezinárodních organizacích a náleží mu samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní hokejbalové reprezentace. V anglické verzi se používá název Czech Ball Hockey Federation.

ČMSHb je vytvořen na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Je organizátorem a představitelem hokejbalu v České republice. Hlavní činností ČMSHb je provozování hokejbalu jakožto veřejně prospěšné činnosti. ČMSHb má své pobočné spolky, vůči nimž má postavení hlavního spolku. Pobočné spolky jsou zřizovány v návaznosti na územní uspořádání České republiky za účelem plnění úkolů svazu.

Přehled pobočných spolků ČMSHbRegionální svaz hokejbalu pro Prahu a Středočeský kraj

IČ: 22769081, spisová značka L 51636 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6

web: https://cechystred.cmshb.cz/Regionální svaz hokejbalu pro Plzeňský a Karlovarský kraj

IČ: 22769153, spisová značka L 51637 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Štruncovy sady 3, 301 12, Plzeň

web: https://cechyzapad.cmshb.cz/Regionální svaz hokejbalu pro Jihočeský kraj

IČ: 22769145, spisová značka L 51638 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Branišovská 36, 370 05, České Budějovice

web: https://cechyjih.cmshb.cz/Regionální svaz hokejbalu pro Ústecký a Liberecký kraj

IČ: 22769137, spisová značka L 51639 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Skorotická 643/1, 400 01, Ústí nad Labem

web: https://cechysever.cmshb.cz/Regionální svaz hokejbalu pro Pardubický a Královehradecký kraj

IČ: 22769111, spisová značka L 51641 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: K Vinici 1901, 530 02, Pardubice

web: https://cechyvychod.cmshb.cz/Regionální svaz hokejbalu pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

IČ: 22769129, spisová značka L 51640 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Víta Nejedlého 589/9, 734 01, Karviná

web: https://moravasever.cmshb.cz/Regionální svaz hokejbalu pro Vysočinu a Jihomoravský kraj

IČ: 22769099, spisová značka L 51642 vedená u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezivodí 2233/2a, 697 01, Kyjov - Nětčice

web: https://moravajih.cmshb.cz/


Základním dokumentem ČMSHb jsou stanovy, které jsou závazné pro všechny členy a všechny pobočné spolky. Ze stanov vychází veškeré vnitřní předpisy svazu.