Informace pro členy

Českomoravský svaz hokejbalu (dále jen "ČMSHb") je svobodným a dobrovolným zájmovým sdružením fyzických a právnických osob ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

ČMSHb je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým vlastní jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle schválených stanov. ČMSHb je právnickou osobou (IČ 49626485), která svoji činnost vykonává v souladu s právními předpisy České republiky. Sídlem ČMSHb je Praha.

ČMSHb zastupuje české hokejbalové hnutí v mezinárodních organizacích a náleží mu samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní hokejbalové reprezentace. V anglické verzi se používá název Czech Ball Hockey Federation.

ČMSHb je vytvořen na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Je organizátorem a představitelem hokejbalu v České republice. Hlavní činností ČMSHb je provozování hokejbalu jakožto veřejně prospěšné činnosti. ČMSHb má své pobočné spolky, vůči nimž má postavení hlavního spolku. Pobočné spolky jsou zřizovány v návaznosti na územní uspořádání České republiky za účelem plnění úkolů svazu.

Základním dokumentem ČMSHb jsou stanovy, které jsou závazné pro všechny členy a všechny pobočné spolky. Ze stanov vychází veškeré vnitřní předpisy svazu.

Přehled pobočných spolků ČMSHb

RSHb Čechy Jih

Adresa
Branišovská 581/36, 370 05 České Budějovice 2
22769145
Web
cechyjih.cmshb.cz
Telefon
777334096
Předseda
Průša Ondřej

RSHb Čechy Sever

Adresa
Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem
22769137
Web
cechysever.cmshb.cz
Telefon
734547718
Předseda
Jelen Milan

RSHb Čechy Střed

Adresa
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6
22769081
Web
cechystred.cmshb.cz
Telefon
731205552
Předseda
Roman Němeček (zvolen 2022)

RSHb Čechy Východ

Adresa
K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
22769111
Web
cechyvychod.cmshb.cz
Telefon
773781137
Předseda
Diviš Lukáš

RSHb Čechy Západ

Adresa
Štruncovy sady 2741/3, 301 12 Plzeň
22769153
Web
cechyzapad.cmshb.cz
Telefon
602104994
Předseda
Touš Vojtěch

RSHb Morava Jih

Adresa
Mezivodí 2233/2a, 697 01 Kyjov - Nětčice
22769099
Web
moravajih.cmshb.cz
Telefon
777730063
Předseda
Vaculík Martin

RSHb Morava Sever

Adresa
Víta Nejedlého 589/9, 734 01 Karviná
22769129
Web
moravasever.cmshb.cz
Telefon
777470903
Předseda
Milan Chovančík (zvolen 2022)