Informace pro členy

Matriční úsek vyřizuje veškeré žádosti o členství, registrace do oddílů, změny v oddílových příslušnostech a licence. V každém ze sedmi regionů jsou zřízena odloučená matriční pracoviště.