Zapisovatelé

Zapisovatelé jsou nedílnou a nezbytnou součástí každého hokejbalového utkání. Z hlediska pravidel a řádů hokejbalu se na ně hledí jako na pomocné rozhodčí.

Náplní činnosti zapisovatele je vést zápis o utkání, tedy zapisovat do zápisu o utkání na pokyn rozhodčího vstřelené branky, asistence při vstřelených brankách, tresty hráčů a funkcionářů, jak jsou signalizovány a následně nahlášeny rozhodčím a případně zapisovat poznámky, které jsou ze strany rozhodčího nahlášeny v průběhu utkání.

Zapisovatelé stejně jako rozhodčí musí pro svoji činnost získat příslušnou licenci, která je poté opravňuje vést zápis o utkání při mistrovských soutěžích pořádaných ČMSHb či RSHb.

K získání licence zapisovatele se musí každý uchazeč zúčastnit semináře určeného pro zapisovatele. Semináře pořádají jednotlivé regionální komise rozhodčích.

Zapisovatelem se může stát stejně jako v případě rozhodčích osoba starší 15-ti let, která prokáže základní znalosti vedení zápisu o utkání.

Licence zapisovatele je platná na dva roky, po jejich uplynutí se musí zapisovatel opětovně zúčastnit semináře zapisovatelů. Zapisovatelé za svojí činnost získávají odměnu dle příslušného sazebníku odměn rozhodčím.