CMSHB.CZ

Zapisovatelé

Zapisovatelé jsou nedílnou a nezbytnou součástí každého hokejbalového utkání. Z hlediska pravidel a řádů hokejbalu se na ně hledí jako na pomocné rozhodčí.

Náplní činnosti zapisovatele je vést zápis o utkání, tedy zapisovat do zápisu o utkání na pokyn rozhodčího vstřelené branky, asistence při vstřelených brankách, tresty hráčů a funkcionářů, jak jsou signalizovány a následně nahlášeny rozhodčím a případně zapisovat poznámky, které jsou ze strany rozhodčího nahlášeny v průběhu utkání.

Zapisovatelé stejně jako rozhodčí musí pro svoji činnost získat příslušnou licenci, která je poté opravňuje vést zápis o utkání při mistrovských soutěžích pořádaných ČMSHb či RSHb.

K získání licence zapisovatele se musí každý uchazeč zúčastnit semináře určeného pro zapisovatele. Semináře pořádají jednotlivé regionální komise rozhodčích.

Zapisovatelem se může stát stejně jako v případě rozhodčích osoba starší 15-ti let, která prokáže základní znalosti vedení zápisu o utkání.

Licence zapisovatele je platná na dva roky, po jejich uplynutí se musí zapisovatel opětovně zúčastnit semináře zapisovatelů. Zapisovatelé za svojí činnost získávají odměnu dle příslušného sazebníku odměn rozhodčím.

Partneři českého hokejbalu