Zapisovatelé

Zapisovatelé jsou nedílnou a nezbytnou součástí každého hokejbalového utkání. Z hlediska pravidel a řádů hokejbalu se na ně hledí jako na pomocné rozhodčí.

Náplní činnosti zapisovatele je vést zápis o utkání, tedy zapisovat do zápisu o utkání na pokyn rozhodčího vstřelené góly, asistence, tresty a další údaje, tak jak jsou signalizovány a následně nahlášeny rozhodčím během zápasu. Zapisování probíhá buď do papírového zápisu nebo se nově ve většině zápasů  vyplňuje zápis jednoduše v elektronické aplikaci na tabletu nebo počítači.

Zapisovatelé stejně jako rozhodčí musí pro svoji činnost získat příslušnou licenci platnou na dva roky, která je poté opravňuje vést zápis o utkání při mistrovských soutěžích pořádaných ČMSHb. K získání licence zapisovatele se musí každý uchazeč zúčastnit webináře určeného pro zapisovatele. Webináře jsou pořádány pravidelně během roku a přihlásit se na ně můžete na rezervační stránce.

Pro více informací ohledně zisku licence zapisovatele nám neváhejte napsat na kr@hokejbal.cz nebo můžete kontaktovat jednotlivé předsedy regionálních komisí, kteří Vám rádi poradí, jak dále postupovat.