GDPR

Informace o ochraně osobních údajů 

Českomoravský svaz hokejbalu zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. Ochrana osobních údajů je naší prioritou. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnou právní úpravou a našimi vnitřními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy ČMSHb doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

  • Informace ČMSHb k ochraně osobních údajů naleznete níže
  • Směrnice pro bezpečné nakládání s osobními údaji

Dokumenty ke stažení: