Licence B

Trenérská licence B


Podmínky přijetí ke studiu:

  • věk 20 let,
  • platná trenérská licence C, včetně minimální roční trenérské praxe,
  • odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.

Úkoly:

  • aktivní účast na školení (bez absence),
  • předložení záznamu 1 TJ na rozvoj HČJ obsahující minimálně 6 cvičení (před začátkem školení) + 8 cvičení zaměřených na činnosti střelba, přihrávka, vedení míčku, resp. situaci 1 vs.1 (vždy ve dvou variantách),
  • předložení ročního tréninkového cyklu,
  • vyhotovení písemné práce na zadané téma,
  • obhajoba závěrečného testu,
  • vyplnění formuláře zpětné vazby na školení

Obsah výuky:

Předmět

Teorie

Praxe

Informace ke školení

 

 

Herní činnosti jednotlivce

7 hodin

7 hodin

Herní kombinace

7 hodin

7 hodin

Herní systémy

7 hodin

7 hodin

Činnosti brankaře

2 hodiny

2 hodiny

Hry a jejich význam v tréninku

7 hodin

7 hodin

Vedení družstva

4 hodiny

 

Video a sledování utkání

3 hodiny

3 hodiny

Speciální kondiční příprava

7 hodin

7 hodin

Sportovní psychologie

5 hodin

5 hodin

Pravidla hokejbalu

3 hodiny

3 hodiny

Pozn. Tabulka obsahu výuky specifikuje pouze tzv. Hokejbalovou specializaci o délce 100 hodin, neobsahuje tzv. Všeobecný základ, realizovaný v délce 50 hodin ve spolupráci s Trenérskou komisí ČOV.

Platnost licence: maximálně 60 měsíců

Obnova licence: minimálně 3 doškolovací semináře po dobu platnosti licence

Poplatek za studium: 5 000 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence: 100 Kč.

Partneři českého hokejbalu