Licence B - brankáři

Trenérská licence B – brankáři


Podmínky příjetí ke studiu:

  • věk 20 let,
  • platná trenérská licence C – brankáři, včetně minimální roční trenérské praxe,
  • odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.

Úkoly:

  • aktivní účast na školení (bez absence),
  • předložení záznamu 1 TJ na rozvoj brankářských HČJ obsahující minimálně 6 cvičení (před začátkem školení),
  • předložení ročního tréninkového cyklu,
  • vyhotovení písemné práce na zadané téma,
  • obhajoba závěrečného testu,
  • vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).
Obsah výuky:

Předmět

Teorie

Praxe

Informace ke školení

 

 

Brankařské herní činnosti jednotlivce

10 hodin

10 hodin

Základní postoj

5 hodin

5 hodin

Základní pohyby

5 hodin

5 hodin

Základní zákroky

4 hodiny

4 hodiny

Příprava a vedení brankaře na/během utkání

5 hodin

5 hodin

Specifika trenéra brankařů

4 hodiny

2 hodiny

Video rozbory činnosti brankaře v TJ a utkání

4 hodiny

4 hodiny

Speciální kondiční příprava brankaře

5 hodin

5 hodin

Sportovní psychologie brankaře a jeho role v týmu

6 hodin

6 hodin

Pravidla hokejbalu

3 hodiny

3 hodiny

Pozn. Tabulka obsahu výuky specifikuje pouze tzv. Hokejbalovou specializaci o délce 100 hodin, neobsahuje tzv. Všeobecný základ, realizovaný v délce 50 hodin ve spolupráci s Trenérskou komisí ČOV. Praxe je realizována aktivní účastí na TJ a hospitační činností.

Platnost licence: maximálně 60 měsíců

Obnova licence: minimálně 3 doškolovací semináře po dobu platnosti licence

Poplatek za studium: 5 000 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence: 100 Kč

Partneři českého hokejbalu