Licence C

Trenérská licence C


Podmínky přijetí ke studiu:

  • věk 18 let,
  • platná trenérská licence D,
  • odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.

Úkoly:

  • aktivní účast na školení (bez absence),
  • předložení záznamu 1 TJ na rozvoj HČJ, obsahující minimálně 6 cvičení (před začátkem školení),
  • obhajoba závěrečného testu,
  • vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).

Obsah výuky:

Předmět

Teorie

Praxe

Informace ke školení

 

 

Etika hokejbalu mládeže a role trenéra

30 minut

 

Styly vedení a komunikace

30 minut

 

Hra tělem v mládežnickém hokejbale

30 minut

 

RTC – plánování atd.

30 minut

 

Pohybová příprava dětí

30 minut

 

Zásady a tvorba TJ

30 minut

 

Hry v tréninku mládeže

30 minut

 

Praktická ukázka – HČJ

 

60 minut

Modelová TJ – rozvoj hráčských dovedností

 

90 minut

Modelová TJ – situace 1 vs. 1

 

90 minut

Závěrečný test

30 minut

 

 

Platnost licence: maximálně 36 měsíců

Obnova licence: minimálně 2 doškolovací semináře po dobu platnosti licence

Poplatek za studium: 1 000 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence: 100 Kč.

Partneři českého hokejbalu