Talentovaná mládež

Práce s talentovanými hráči a hráčkami je realizována na celé řadě campů, které jsou rozděleny dle úrovně hráčů, věkové kategorie, pohlaví nebo otevřenosti akce pro přihlášení hráčů a hráček z řad veřejnosti. Práce s talentovanými hráči je prioritní činností ČMSHb, které je věnována velká míra pozornosti, např. také z pohledu vzdělávání trenérů nebo zapojení klubových funkcionářů, trenérů do jednotlivých campů.

(Autor fotografie: Mládežnický hokejbal)

Formy campů pro talentovanou mládež:

  • Campy talentované mládeže hráčů U14
  • Campy talentovaných hráček U16
  • Campy krajských výběrů U13

Základní pilíř práce s talentovanými hráči tvoří činnost kategorie U14, která pro hráče připravuje zpravidla jednodenní srazy organizované regionálně. Hráči na campu absolvují 4 tréninkové jednotky, osobní pohovory a získají informace o individuální přípravě. Hráči jsou na campy nominováni na základě doporučení klubových, regionálních trenérů, informací center mládeže a z výstupů pozorování utkání.

Obdobná forma přípravy je tvořena také pro dívky v kategorii U16, která je plně otevřena účasti dívek od věku 10 let. Regionální podobu práce a vyhledávání talentovaných hráčů představují krajské výběry U13, které po ročním přípravném cyklu absolvují vzájemné konfrontace na turnaji O pohár hejtmana.

Otevřené campy pro talentovanou mládež:

Samostatnou kapitolou přípravy hráčů a hráček je zaměření na činnost brankařů, která se profiluje na campech BHŠ. Velkou popularitu získává také množství campů v nafukovací hale, které přináší vítané zdokonalení zejména v období zimní přestávky.

Ukázky cvičení z campů pro talentovanou mládeže.