Licence C - brankáři

Trenérská licence C – brankáři


Podmínky přijetí ke studiu:

  • věk 19 let,
  • platná trenérská licence C,
  • odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.

Úkoly:

  • aktivní účast na školení (bez absence),
  • předložení záznamu 1 TJ na rozvoj brankařských HČJ, obsahující minimálně 6 cvičení (před začátkem školení),
  • obhajoba závěrečného testu,
  • vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).

Obsah výuky:

Předmět

Teorie

Praxe

Informace ke školení

 

 

Brankařské herní činnosti jednotlivce

5 hodin

5 hodin

Základní postoj

3 hodiny

3 hodiny

Základní pohyby

3 hodiny

3 hodiny

Základní zákroky

3 hodiny

3 hodiny

Příprava a vedení brankaře na/během utkání

1 hodina

 

Specifika trenéra brankařů

1 hodina

 

Video rozbory činnosti brankaře v TJ a utkání

 

2 hodiny

Speciální kondiční příprava brankaře

2 hodiny

2 hodiny

Sportovní psychologie brankaře a jeho role v týmu

2 hodiny

 

Hry v přípravě brankaře

 

2 hodiny

 

Platnost licence: maximálně 36 měsíců

Obnova licence: minimálně 2 doškolovací semináře po dobu platnosti licence

Poplatek za studium: 2 500 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence: 100 Kč

Partneři českého hokejbalu