CMSHB.CZ

Hokejbalová centra mládeže

Od sezóny 2015/2016 byl spuštěn nový projekt zaměřující se na rozvoj mládežnického hokejbalu. Projekt Hokejbalových center mládeže a akademií je schválen předsednictvem ČMSHb a je realizován na jednotlivé soutěžní ročníky. Tzv. "nultý ročník" projektu proběhl v jarní části roku 2015. Mládežnické kluby se mohou ucházet o zisk statutu "MC" a "HCM" kontinuálně v průběhu roku. Statut je přidělen vždy na období jednoho soutěžního ročníku (sezóny).

Logo HCM 

Projekt je rozdělen do dvou úrovní. První stupeň představují Mládežnická centra (MC), druhým stupněm jsou tzv. Hokejbalová centra mládeže (HCM). Centra se zaměřují na náborovou činnost a systematiku sportovní přípravy mládežnických celků v kategorích žáků a nižších. Vstup do projektu je realizován na základě přístupových pohovorů a návštěv celků.

Dokumentace k projektu HCM:

Podmínky a požadavky - aktualizovaná verze 

Součinnost projektu HCM ve vztahu ke standardu Extraligových klubů

Součinnost projektu HCM ve vztahu ke standardu Extraligových klubů - verze prvoligové celky

Přihláška do projektu HCM (Je současně přihláškou do projektu Mládežnické centrum)

Formulář - Zpráva o činnosti HCM

Prezentace o projektu HCM:

Prezentace ze setkání - Praha 30.8.2015

Prezentace ze setkání - Praha 12.12.2015

Články o projektu HCM:

Jak se přihlásit do projektu?

Přihlášení do projektu je velmi jednoduché, stačí vyplnit přihlášku a kdykoliv ji odeslat na adresu komarek@hokejbal.cz. Podrobnosti pro celky usilující o zisku statutu jsou součástí Podmínek a požadavků. Celky se mohou do projektu hlásit kontinuálně v průběhu roku. 

Archiv přihlášek:

Dokumentace k projektu HCM:

    Partneři českého hokejbalu