Správa klubu


Informační systém je k dispozici na webové stránce is.cmshb.cz. Pro přihlášení a vlastní práci v informačním systému určeném pro kluby je nutné mít zřízený přístup, tj. přihlašovací údaje, které lze vytvořit pro jakoukoliv osobu, která má na starosti správu klubové administrace, po zaslání údajů (jméno, příjmení, telefon, e-mail, klub) na e-mail is@hokejbal.cz. Následně Vám bude vygenerováno přihlašovací jméno a heslo.

V rámci dvou přístupů můžete být v roli klubového správce, kterým je zástupce klubu, anebo soupiskářem, který má v kompetenci vytvoření jednotlivých soupisek klubu. V informačním systému jsou k dispozici matriční úkony, členství či správa soupisek.


Registrace, přestupy, žádosti o hostování, střídavé starty a další se dělají elektronicky. U vytvoření žádosti o vázané členství a jejím následném schválení administrátorem systému, musíte potvrzený formulář vytisknout (naleznete jej v sekci schválené žádosti v pdf) a nechat jej podepsat registrovaným vázaným členem nebo jeho zákonnými zástupci. Následně formulář nascanovat a zaslat na adresu registrace@hokejbal.cz pro další archivaci vždy nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Další podrobnosti naleznete v manuálu klubového správce.