Předsednictvo ČMSHb

předseda ČMSHb
Mgr. Martin Komárek 08. 06. 2018 - (aktivní)
773781132
komarek@hokejbal.cz
místopředseda ČMSHb
Milan Maršner 08. 06. 2018 - (aktivní)
773781131
marsner@hokejbal.cz
člen předsednictva
Olga Birčáková 08. 06. 2018 - (aktivní)
737322230
bircakova@hokejbal.cz
Milan Chovančík 08. 06. 2018 - (aktivní)
731506688
chovancik@hokejbal.cz
Jiří Cícha 23. 09. 2022 - (aktivní)
724890195
cicha@hokejbal.cz
Ing. Jan Emmer 08. 06. 2018 - (aktivní)
735144909
emmer@hokejbal.cz
Josef Kadaně 23. 09. 2022 - (aktivní)
602104994
kadane@hokejbal.cz