Oficiální soutěžní míčky

Českomoravský svaz hokejbalu pro kluby sdružené ve svých řadách a hrající řádně soutěže evidované v ČMSHb připravil zvýhodněnou nabídku pro odkoupení oficiálních míčků na hokejbal.

Pro soutěžní ročník 2022/2023 je doporučeno rozlišení míčku dle teploty použití. Více informací naleznete v dokumentu Porovnání míčků a Metodickém pokynu 2020 pro použití míčků.


Míček Winnwell

Distribuce a prodej míčku je zajišťován firmou Hejduk Sport. Cena míčku pro kluby ČMSHb je stanovena na 56 Kč. Pro registraci k odkoupení míčku za zvýhodněnou cenu kontaktujte zástupce firmy Hejduk Sport na tomas.langr@hejduksport.cz.

Objednávky je možné provádět na rezervačním webu - distribuce je prováděna prostřednictvím zasilatelské služby.


Typ míčkuTeplota

Winnwell medium

při nižší teplotě než-li 10° C

Winnwell hard

při teplotách vzduchu do 15° C

Winnwell ultra hard

při venkovní teplotě vzduchu nad 15° C

V objednávce uveďte:

  • počet míčků
  • identifikační číslo klubu v rámci evidence ČMSHb (kód oddílu - najdete na každé registraci příslušného klubu),
  • úplnou dodací adresu včetně telefonního čísla a jména zodpovědné osoby za převzetí zásilky,
  • přesné fakturační údaje (název klubu, adresa včetně PSČ, IČ a popř. DIČ).