Obnova licence

Jak na "Prodloužení platnosti licence" !!!

Platnost licence je prodloužena o dobu trvání příslušné licence s platností do 30. 6. v případě absolvování požadovaného počtu doškolovacích seminářů

  • A – min. 5 doškolovacích seminářů po dobu platnosti licence,
  • B – min. 3 doškolovací semináře po dobu platnosti licence,
  • C – min. 2 doškolovací semináře po dobu platnosti licence (z toho minimálně jeden seminář zaměřený na praktickou účast).
Evidence účastí na seminářích je povinnosti trenérů, kteří na doškolovacích seminářích získávají certifikát o účasti.

V případě neabsolvování dostatečného počtu doškolovacích seminářů, je trenérovi na jeho žádost vystaveno potvrzení o studiu licence s definovanou lhůtou dodatečného absolvování doškolovacích seminářů. Délka lhůty je 6 až 12 měsíců. Platnost obnovené licence se krátí o vymezenou lhůtu.

Pro obnovení licence adresujte zprávu na metodika@hokejbal.cz. Žádost o obnovení licence musí obsahovat číslo registračního průkazu trenéra a také seznam absolvovaných seminářů obnovy licence.

Máte propadlou licenci!!! Neváhejte nás kontaktovat na metodika@hokejbal.cz.

Uvažujete o účasti na školení nebo semináři? Neváhejte se přihlásit v rezervačním systému.

Partneři českého hokejbalu