Camp talentované mládeže hokejbalu

Již šestnáctého pokračování se dočkal letní tréninkový camp nesoucí název Camp talentované mládeže. Camp je po dobu jedenácti let organizován také ve starší věkové kategorii U16 a U18. V roce 2024 dochází k rozdělení campů U16 a U18 na dva samostatné campy. Co mohou účastníci na campu očekávat?

CTM je letním tréninkovým campem situovaným na sportoviště města Česká Třebová (zimní stadion, atletický ovál aj.) organizovaný ve dvou věkových kategoriích. Pořádání mladší kategorie U15 (od roku 2018 U13) má dlouholetou tradici a pro rok 2023 je připravován sedmnáctý ročník. Délka campu pro kategorii U15 (U13) je 7 dní. Účast na campu U13 je otevřena jak hráčům žákovských kategorií, tak hráčům mladších ročníků z přípravky a minipřípravky, kteří na campu tvoří svou vlastní tréninkovou skupinu se specializovaným zaměřením na rozvoj dovedností specifických pro uvedené věkové období.

CTM se v roce 2021 uskutečnil za předepsaných hygienických opatření v novém místě konání na ZS v České Třebové. Camp byl v kategorii U18 a U16 prodloužen na 7 dní.

Starší verze campu pro kategorii U18 a U16 je organizována v délce trvání 7 dnů. Závěrečné dva dny campu jsou realizovány za účasti trenérů juniorských mladežnických výběrů Reprezentace (U20, U18, U16, U14).

(Autor fotografie: Mládežnický hokejbal)

Jaký program je pro hráče na obou campech připraven? Samozřejmostí je třífázová příprava tvořená tréninky na zimním stadionu a také kondiční příprava. Kondiční přípravu zajišťují na campu U13 trenérky Kristýna Butašová, Kristýna Mačátová, Julie Svitáková a Anna Kuželová. Samostatnou kapitolou organizace campu je příprava brankařů organizovaná reprezentačním trenérem Ondřejem Almašim.

Camp samotný doplňují i další aktivity a mimosportovní činnosti.

V současnosti probíhají přípravy CTM pro rok 2023. 

Termíny campů pro rok 2024:

  • CTM U13 – 13. – 19. 7. 2024
  • CTM U18 – 21. 7. – 27. 7. 2024
  • CTM U16 – 27. 7. – 2. 8. 2024

Jak se na CTM 2024 přihlásit?

Přihlášení na camp provádějte výhradně přes rezervační systém v sekci ostatní akce.
Rezervace - CTM U13 - hráči

Rezervace - CTM U13 - brankáři

Rezervace - CTM U16 - hráči

Rezervace - CTM U16 - brankáři

Rezervace - CTM U18 - hráči

Rezervace - CTM U18 - brankaři


Termín spuštění rezervací: 5. 2. 2024 ve 20:00

V případě Vašich dotazů k organizaci campu a jeho programu neváhejte využít adresu camp@hokejbal.cz

Vyhlášené věkové kategorie pro rok 2024:

  • CTM U13 – ročníky narození 2011, 2012, 2013 a mladší
  • CTM U18 - ročníky narození 2006, 2007, 2008, 2009 (2010 na doporučení RT campů mládeže U14)
  • CTM U16 – ročníky narození 2008, 2009, 2010 a 2011 (účast hráčů ročníků 2012 na doporučení RT campů mládeže U14)

Instrukce a informace pro účastníky campů:

Informace pro účastníky a účastnice CTM a HCŽ 2024

Pokyny a informace pro účastníky CTM 2024 - U13

Pokyny a informace pro účastníky CTM 2024 - U18

Pokyny a informace pro účastníky CTM 2024 - U16

Archiv přihlášek:

Přihláška na CTM 2014
Přihláška na CTM 2015
Přihláška na CTM 2016
Přihláška na CTM 2017
Přihláška na CTM 2018