Založ svůj klub

Přemýšlíte o založení nového hokejbalového klubu nebo jste již s jeho založením rozhodnuti a obáváte se složitosti postupu při založení? Není čeho se bát, stačí jen postupovat dle návodu, který pro případné zájemce o založení hokejbalového klubu přinášíme v následujícím přehledu.

Stejně jako v každém jiném organizovaném sportu, tak i v hokejbalu je založení klubu a jeho přihlášení do soutěží a tedy i do sportovního svazu, spojeno s nezbytnou administrativou. Celý proces založení klubu a jeho přihlášení do Českomoravského svazu hokejbalu (ČMSHb) se dá rozdělit do dvou základních fází.

První je samotné založení klubu jakožto „právnické“ osoby a jeho zapsání do spolkového rejstříku. Ve druhé fázi po zapsání do příslušného rejstříku přichází na řadu samotná registrace klubu v ČMSHb.

Přestože není založení a registrace nového klubu kdovíjak složitá, doporučujeme Vám obrátit se na regionální svaz dle místa Vašeho působiště. Zde Vám rádi poradí a podají pomocnou ruku při založení Vašeho hokejbalového klubu.

(Autor fotografie: Jana Nekolová)

Ale pojďme postupně. V případě založení klubu nastávají dvě nejběžnější situace:*

1. Zakládáme zcela nový klub (nový subjekt) bez právní vazby na jiný celek – nový subjekt není zapsán ve spolkovém rejstříku.

2. Náš nový hokejbalový oddíl bude součástí již existujícího sportovního klubu (TJ, SK, VŠTJ apod.) – tedy bude součástí subjektu již zapsaného ve spolkovém rejstříku.

* Další možné formy založení či vzniku spolku, jako je vznik nového klubu rozdělením stávajícího či sloučením více spolků jsou natolik specifické, že při jejich řešení doporučujeme obrátit se na místně příslušný regionální svaz hokejbalu nebo okresní sdružení ČUS.

1. Pokud zakládáte nový samostatný hokejbalový klub, je nutné nejprve založit spolek. To je právní úkon podle Nového občanského zákoníku. Založení spolku není složité, nicméně je nezbytné dodržet základní formální náležitost. Jednoduše však stačí dodržet postup k založení spolku, který naleznete na stránkách České unie sportu – klikněte na odkaz zde.

K založení spolku také doporučujeme využít postup, který si můžete stáhnout zde. Jeho součástí jsou i tyto přílohy - vzorové formuláře:

2. Po založení spolku a dokončení procesu zápisu na příslušném rejstříkovém soudu následuje postup společný jak pro nové, tak již existující subjekty – kluby.

  • Před přihlášením do konkrétní hokejbalové soutěže, musí proběhnout registrace Vašeho klubu do Českomoravského svazu hokejbalu. Registrace se provádí zdarma, pouze je třeba vyplnit přihlášku do ČMSHb, kterou si stáhnete níže. Vyplněnou přihlášku, ke které přiložíte dokumenty prokazující zapsání Vašeh klubu do rejstříku spolků (výpis ze spolkového či obchodního rejstříku, stanovy), zašlete ve vytištěné podobě na adresu:


Českomoravský svaz hokejbalu

160 17 Praha 6

Zátopkova 100/2, PS 40


  • přihláška klubu za člena ČMSHb
  • Na základě řádně vyplněné přihlášky bude novému klubu přiděleno identifikační číslo (kód ČMSHb). Po dokončení procesu registrace se stává klub plnohodnotným členem ČMSHb a zároveň automaticky i členem příslušného regionálního svazu hokejbalu, na jehož území se jeho sídlo nachází.

Do jakých soutěží se jako klub přihlásíme?

Soutěže organizované ČMSHb se dají rozdělit do tří skupin.

  • Seniorské (mužské) soutěže – nové kluby se přihlašují do regionálních (oblastních či okresních) soutěží dle své územní příslušnosti. Více informací o tom, které soutěže se právě ve Vašem regionu hrají, najdete na webových stránkách jednotlivých regionálních svazů.
  • Mládežnické soutěže – hokejbal hrají děti od nejútlejšího věku. Například kategorie mikropřípravek jsou určeny pro děti od pěti let věku. Až do kategorie starších žáků se hokejbalové soutěže hrají formou regionálních dlouhodobých soutěží (přeborů, MČR). I zde doporučujeme obrátit se na Váš regionální svaz hokejbalu, kde získáte potřebné informace, jaké kategorie se ve Vašem regionu hrají a jak se do soutěží můžete přihlásit.
  • Hokejbal žen – jedna z nejrychleji se rozvíjejících hokejbalových kategorií má jak svojí celorepublikovou soutěž v podobě MČR žen, tak i v některých regionech otevřené přebory. Pokud je právě tato kategorie tou Vaší a chcete zjistit více informací, neváhejte kontaktovat Komisi ženského hokejbalu ČMSHb, kde obdržíte další potřebné informace.


Související legislativa:

Dokumenty ke stažení: