Pojištění členů ČMSHb

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

Subjekty sdružené v Českém olympijském výboru a České unie sportu, tj. národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním u Pojišťovny VZP, a. s.

Smlouva s Pojišťovnou VZP, a. s. je platná od 1. února 2019. Nahrazuje předchozí smlouvu s pojišťovnou Kooperativa, a. s., číslo 4950050842, která byla v platnosti od roku 2017. Způsob řešení pro úrazy vzniklé v letech 2017 - leden 2019 najdete zde, úrazy vzniklé v letech 2013 - 2016 najdete zde.

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny členy Českomoravského svazu hokejbalu (ČMSHb), tj. na členy sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a regionálními svazy hokejbalu.

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.

Formulář pojišťovny vyplňte dle pokynů ČUS a zašlete na adresu sekretaritátu ČMSHb - Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6, k potvrzení.


PŘEJÍT NA INFORMACE O POJIŠTĚNÍ NA WEBU ČUS

V případě dotazů se můžete obrátit na klientskou linku Pojišťovny VZP, a.s.: + 420 233 006 311; info@pvzp.cz

Vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí oznamte na hokejbal@hokejbal.cz.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI TRENÉRŮ

Představitelé Českého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali dne 31. 12. 2016 pojistnou smlouvu číslo 7721008020 o odpovědnosti trenérů a cvičitelů.

Podle uzavřené pojistné smlouvy se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů:

  • pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ)
  • členského
  • jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním.

Pojištění kryje škodu:

  • ze všech událostí za rok do 20 mil. Kč
  • spoluúčast u každé škody činí 5 000 Kč

PŘEJÍT NA INFORMACE O POJIŠTĚNÍ NA WEBU ČUS

Menu