Staň se hokejbalistou

Oslovil Vás hokejbal a rozhodli jste se jej začít hrát organizovaně v jednom z již fungujících nebo v nově vznikajícím klubu? Není nic snazšího.

Máte-li vybraný klub ve Vašem okolí (přehled klubů najdete na mapě), tak se obraťte na zástupce tohoto oddílu, který Vám pomůže s vytvořením registrace (vázaného členství). Funkcionáři sdělíte údaje nutné, bez kterých není možné o registraci požádat. Mezi ně patří: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon a email.

Aby žádost byla kompletní, tak funkcionář bude potřebovat jednu Vaši aktuální průkazovou fotografii v elektronické podobě. Nemusíte mít strach, fotografii je možné udělat svépomocí, může Vás vyfotit příslušný funkcionář při dodržení základních podmínek průkazových fotografií - tzn. foto od ramen nahoru, čelní pohled fotografovaného do objektivu, přiměřená velikost obličeje, aby byla rozeznatelná tvář, pokud možno před jednobarevným pozadím (viz. příklady níže). Fotografie v poměru stran 7:9. Maximální velikost souboru jsou 2 MB. Nedoporučují se tzv. selfie, rodinné, černobílé, skenované nebo jinak pořízené fotografie.

     


                                     ŠPATNĚ                                                                  SPRÁVNĚ

Jsou-li všechny výše popsané informace pohromadě, tak pověřený oddílový zástupce podá elektronickou žádost ke členství prostřednictvím IS ČMSHb (is.cmshb.cz).

Jakmile bude přihláška schválena validátorem ČMSHb, jste registrovaní v rámci systému ČMSHb a stali jste se součástí oddílu, který žádost odeslal, jste jeho vázaným členem. V tuto chvíli můžete být dopsáni na vhodnou soupisku, podle Vaší věkové kategorie a nic nebrání nastoupit do historicky prvního soutěžního utkání.

K uzavření registračního procesu je potřeba, aby klubový funkcionář vytiskl PDF dokument s žádostí k registrování, kterou musí hráč podepsat, u hráčů mladších 18-ti let podepisuje zákonný zástupce. Důrazně se doporučuje před zapsáním hráče na soupisku mít jeho podpis na vygenerovaném PDF dokumentu. Posledním krokem je nahrát nascanovanou kopii podepsaného formuláře do informačního systému ČMSHb do konce kalendářního měsíce.

Na jak dlouho a kolik bude nové členství stát? Poplatky za registraci hradí klub, který podá žádost. Zřízení registrace bez rozdílu věku stojí 200,- Kč a její platnost je na 3 roky. Pokud dochází ke zřízení členství v již započatém soutěžním ročníku, tak platnost je do konce aktuální sezóny + 2 následující sezóny.

V roce, kdy končí aktivní platnost vázaného členství může v měsících květnu nebo červnu klubový správce provést její bezplatné prodloužení. Nestane-li se tak a vázané členství v klubu pozbude platnosti, jeho obnovení je zpoplatněno částkou 200,- Kč. Všechny tyto operace elektronicky provede pověřená osoba v klubovém rozhraní IS ČMSHb.

Stávající platné registrace, které byly vytvořeny nebo prodlouženy před 1. 1. 2020, zůstávají v platnosti i nadále. V momentě blížícího se konce jejich platnosti zažádá elektronicky v IS ČMSHb funkcionář oddílu o jejich prodloužení, tato operace je zpoplatněna částkou 200,- Kč, pokud bude dodržen výše popsaný systém prodloužení platnosti, tak další žádost bude bezplatná.

V případě přetrvávajících nejasností se obraťte na administrátory IS ČMSHb na emailu is@hokejbal.cz