Oblast metodiky

Kontakty pro oblast Metodiky:

Hlavní e-mail: metodika@hokejbal.cz
Odpovědná osoba: Mgr. Martin Komárek
telefon: +420 773 781 132, e-mail: komarek@cmshb.net
Členové: Bc. Ondřej Almaši
Mgr. Milan Maršner

Sekretářka: Jana Nekolová (+420 773 781 137)

Oblast udělování trenérských licencí se řídí Směrnicí o udělování trenérských licencí s aktualizovaným zněním a s platností od 1.1.2021.

ČMSHb získal akreditaci MŠMT pro vzdělávací program: Trenér hokejbalu licence B. Akreditace byla udělena na základě Žádosti o udělení akreditace pověření k vydávání dokladů o odborné způsobilosti v oblasti sportu. Kurs byl v roce 2022 reakreditován.

Přihlášení na semináře a školení trenérů je možné provést v Rezervačním systému.

Kontakty Brankářské sekce:

Hlavní e-mail: brankari@hokejbal.cz
Odpovědná osoba:
Bc. Ondřej Almaši
telefon: +420 776 871 912, e-mail: brankari@hokejbal.cz 
Campy brankářů:
Petra Outratová
Petr Sedmák
Jakub Třináctý
Sekretářka: Renata Palečková (+420 607 844 948)