Aspekty trenérské činnosti

Jaké otázky náleží k trenérské činnosti. 

PROČ – důvody k nastíněnému obsahu tréninku

 • V rámci zachování zdraví respektujeme věkové zákonitosti vycházející z biologického věku dítěte.
 • Obsah cvičení a her je v souladu  s nejnovějšími vzdělávacími trendy napříč sportovními hrami.
 • Při komunikaci aplikujeme nejnovější poznatky z psychologických výzkumů.

JAK – způsoby učení

 • Pozitivní atmosféra je základ pro kvalitní trénink.
 • Trénink dětem vytváří prostor pro vlastní seberealizaci.
 • Odpovědnost za výkon necháváme převzít samotné děti.
 • Ve cvičení záměrně zaměřujeme pozornost dětí na klíčové body techniky.
 • S obtížností cvičení pracujeme individuálně.
 • Chválíme činnost a energii vloženou do úsilí, nikoliv hráče samotné.
 • V komunikaci používáme otevřené otázky a vyvarujeme se slovíčka NE nebo ALE.

CO – obsah tréninku

 • Trénink je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu.
 • Trénink má za cíl naučit děti se rozhodovat samostatně, rychle a až poté správně.
 • Úvod tréninku realizujeme formou her, které mají návaznost na další náplň tréninku.
 • Hlavní část tréninku realizujeme herní formou a do průpravných cvičení vkládáme soutěžní prvky.
 • V tréninku pracujeme s hráči ve skupinkách i individuálně.
 • Hra na malém prostoru je základem našeho tréninku.

Důsledkem kvalitní činnosti trenérů mládeže jsou pozitivní emoce sportujících dětí.

Menu