Cíle trenérské činnosti

Proč si klást cíle?!

 • Vedou nás po cestě k výkonu.
 • Pomáhají sportovci podívat se na vlastní sny realisticky, uvědomit si, že existují různé cesty k cíli.
 • Pomáhají s dlouhodobou motivací.
 • Umožňují nám zhodnotit, co jsme udělali.

Jak cíl funguje?!

 • Zaměřuje naši pozornost.
 • Mobilizuje a reguluje množství úsilí, které jsme připraveni vložit do konkrétní činnosti teď a tady.
 • Umožňuje vytrvat v dlouhodobém úsilí.
 • Motivuje nás k přemýšlení nad různými alternativami dosažení toho, co chceme.

Zaměření cílů

1) Na proces orientované sportovce motivuje zvyšování vnímané schopnosti zvládat úkoly, učit se nové dovednosti a zlepšovat se v tom, co již umí. Úspěch je definován v termínech vlastních standardů, demonstraci učení se a zlepšování ve všech aspektech, které lze kontrolovat ve vztahu k myšlení, pocitům a chování.

2) Na výsledek , kdy trenér a sportovec je motivován úspěchem nebo prohrou v termínech konečného výsledku či umístění (snaží se vyhrát nebo se vyhnout prohře). Tito trenéři se často zaměřují na věci, které nemohou kontrolovat (soupeř) a zakládají úspěch nebo prohru na sociálním srovnávání, výhra je podstatná pro udržení pocitu schopnosti.


Pro trenéry je základním předpokladem klást si vždy cíle tzv. dovednostní a až poté výsledkové. Pro trenéry mládeže je výsledkem jejich práce:

 • dovednostní základ hráčů,
 • motivace hráče na sobě pracovat,
 • pozitivní emoce hráčů ze hry jako takové.

Typy cílů:

 • není pravda, že se zaměřujeme pouze na vítězství (předpoklad)
 • dlouhodobé vysněné cíle (kam směřuji) – vyzvěte své svěřence, aby snili, nebyli skromní
 • dlouhodobé realistické cíle – měly by být výzvou, měly by být založeny na realistickém posouzení schopností, na celou sezónu
 • krátkodobé cíle (pro dnešní trénink) – co dnes pro sebe udělám, abych dosáhl svých dlouhodobých cílů
 • výkonnostní cíle – zlepšení výkonu, klást cíle, které se zaměřují na proces, ne jen na výsledek
 • technické cíle – na jakýkoliv aspekt techniky
 • postojové cíle – vyvinout si správný přístup k tréninku, nezapomenu se rozcvičit…
 • cíle zaměřené na kontrolu chování – při tréninku, před v a po závodě, kontrolovat své reakce na zátěž
 • strategické cíle – taktika pro určitý závod, zápas, je třeba být realistický a zaměřit se na své silné a slabé stránky, neplánovat si časy nerealisticky
 • kalkulovaný risk – jaký závazek jsem na sebe konkrétně ochoten vzít, přesné časy, vzdálenost…
 • cíl sebeakceptace – velmi důležitý, neztratím v sebe důvěru i když se mi cíl nepodaří splnit, neúspěch budu brát jako poučení pro příště, jako zkušenost
 • denní cíl – co budu přesně dělat v dnešním tréninku, na co se mám zaměřit
 • týmový cíl – jak můj výkon přispěje k týmovému výkonu

Jaké cíle si stavit?!

Odpověď je jednoduchá, stačí, když si zapamatujete 4 principy: 

 • Těžší cíle vedou k lepšímu výkonu než cíle snadné.
 • Jasně určené cíle jsou efektivnější než obecné cíle typu: "chci to udělat co nejlépe" (jsou také efektivnější než žádné cíle).
 • Cíle musí být přijaty tím, kdo je bude plnit.
 • Cíle budou k ničemu bez zpětné vazby.

Jak naplánovat postup k cíli?


1) Určete jeden aspekt výkonu, který chcete zlepšit.
2) Položte si postupně tyto otázky:

 • Jaké dovednosti/schopnosti je třeba vyvinout, aby jste tohoto zlepšení dosáhli?
 • Jaká činnost/cvičení vám pomůže zlepšit tuto dovednost/schopnost?
 • Jak můžete změřit nebo kvantifikovat tuto dovednost/schopnost?
 • Jaká je vaše současná úroveň této dovednosti/schopnosti?
 • Jaké úrovně výkonu by jste chtěli dosáhnout do určitého data?

3) Přehledně si naplánujte (napište, připravte si rozvrh), jaké cíle chcete dosáhnout do určitého data, jaké tréninkové prostředky musíte použít, aby jste těchto cílů dosáhli a jak budete měřit svůj výkon. Nikdy nezapomínejte na to, že rozvrh můžete upravit podle měnících se okolností, např. onemocnění, zranění či jiných problémů.