Soutěže

Přihlaste se do nového soutěžního ročníku 2024/2025

Termín pro zaslání kompletně a správně vyplněné přihlášky je stanoven do 17.6.2024 24:00 na mail LK@hokejbal.cz.

Formulář přihlášky ponechte prosím jako otevřený dokument - nepřevádějte do pdf, ani jinak neupravujte, formulář je naformátován pro další zpracování!!!

Propozice budou aktualizovány po uzávěrce přihlášek a tím i známých počtech týmů v jednotlivých soutěžích. Poté Vám budou znovu zaslány a také budou v konečné podobě k dispozici na svazovém webu ke stažení.

ŽLUTĚ jsou zvýrazněny zásadní změny či úpravy oproti loňským Propozicím.

Důležitá sdělení

Do přihlášky uveďte návrh domácích časů jednotlivých kategorií. Tyto časy budou zároveň uvedeny v pracovním rozpisu pro připomínkové řízení. Ušetříme tak 14 denní proces. Současně vytvoříme prostor pro regionální LK, které by Vám rozpisy nižších soutěží a soutěží mládeže mohly vydat rovněž o něco dříve.

Pokud budete uplatňovat slevu v 1. Lize za B tým, musíte i tento tým do přihlášky ČMSHb vyplnit (bude s nulovým startovným). Následně ho také přihlásíte do příslušné regionální soutěže, kam budete odvádět startovné.

S úhradou startovného vyčkejte na fakturu, kterou vystaví a zašle Ekonomický úsek ČMSHb. Z důvodu zajištění funkčního kontaktu mezi klubem a EÚ ČMSHb uveďte prosím v přihlášce do příslušných rubrik dvě kontaktní jména a telefon + mail na tyto osoby.

Dokumenty ke stažení: