Soutěže

Přihlaste se do nového soutěžního ročníku 2022/2023

Termín pro zaslání kompletně a správně vyplněné přihlášky je stanoven do 27. 6. 2022 24:00 na e-mail LK@hokejbal.cz.

Formulář přihlášky ponechte prosím jako otevřený dokument - nepřevádějte do pdf, ani jinak neupravujte, formulář je naformátován pro další zpracování.

Propozice budou aktualizovány po uzávěrce přihlášek a tím i známých počtech týmů v jednotlivých soutěžích. Poté Vám budou znovu zaslány a také budou v konečné podobě k dispozici na svazovém webu ke stažení.

Žlutě jsou zvýrazněny změny oproti loňským Propozicím.

Pokud budete uplatňovat slevu v 1. Lize za B tým, musíte i tento tým do přihlášky ČMSHb vyplnit (bude s nulovým startovným). Následně ho také přihlásíte do příslušné regionální soutěže, kam budete odvádět startovné.

S úhradou startovného vyčkejte na fakturu, kterou vystaví a zašle Ekonomický úsek ČMSHb. Z důvodu zajištění funkčního kontaktu mezi klubem a EÚ ČMSHb uveďte prosím v přihlášce do příslušných rubrik dvě kontaktní jména a telefon + mail na tyto osoby.

  • Řídící orgán po vyhodnocení soutěžního ročníku 2021-2022 byl při návrhu herních systémů všech soutěží veden snahou, aby nedocházelo k jejich zásadním změnám každý rok.
  • Předsednictvo reagovalo na připomínky k play down Extraligy doplněním podmínek pro start hráčů v něm.
  • Předsednictvo reagovalo na připomínky k počtu hráčů na střídavý start v play off 1. Ligy doplněním podmínek pro start hráčů v něm

Předsednictvo v souvislosti s výše uvedeným schválilo aktualizaci článku 206, odst. 3, písmeno b) Soutěžního řádu hokejbalu s platností od 1. 7. 2022 napříč soutěžemi takto:

  • Článek 206
  • Soupisky hráčů
  • Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce a v mistrovských utkáních může hrát jen za družstvo, na jehož soupisce je uveden. Výjimky jsou stanoveny takto:
  • Hráči s hostováním mezi soutěžemi (střídavý start) musí být zapsáni do soupisek obou družstev. Na soupisce družstva, ve kterém má hráč střídavý start, se uvede zkratka SS. Maximální počet takto zapsaných hráčů je 10. V jednom utkání smí nastoupit maximálně 5 hráčů s tímto typem hostování.

Dokumenty ke stažení: