Soutěže

Rozhodnutí ČMSHb o nejvyšších soutěžích a způsobu jejich dohrání

V minulých dnech byly v Úseku soutěžního hokejbalu řešeny možnosti a případné varianty dohrání jednotlivých soutěží, které vyplynuly z jednání s kluby v rámci rozvolnění podmínek pro sportování.

Plnohodnotné dohrání žádné soutěže již není z časových důvodů možné, proto muselo v jednotlivých herních systémech dojít k jejich úpravám či jejich zrušení.

Kromě již dříve řešené Extraligy mužů se rozhodlo také o osudu ostatních nejvyšších soutěží, tedy 1. Ligy mužů, Ligy žen, Extraligy juniorů, Extraligy dorostu a Českého poháru.

Rozhodnutí předsednictva ČMSHb o nejvyšších soutěžích v ročníku 2020-2021 v návaznosti na protiepidemická opatření Vlády ČR v průběhu sezóny

  1. Soutěž Extraliga mužů bude dohrána v upraveném herním systému - jednokolová základní část a zkrácené play-off.
  2. Soutěž 1. Liga bude dohrána v upraveném herním systému - zkrácená základní část s upravenou nadstavbovou částí a zkráceným play-off.
  3. Soutěž Liga žen bude dohrána v upraveném herním systému - nižší počet hracích dnů a závěrečný turnaj.
  4. Soutěže Extraliga juniorů a Extraliga dorostu, vypsané Propozicemi pro sezónu 2020-2021, se v celém rozsahu anulují. V obou kategoriích budou odehrány náhradní pohárové soutěže dle návrhu Ligové komise ČMSHb a následného projednání a odsouhlasení zúčastněnými kluby.
  5. Soutěž o Český pohár 2020-2021 se anuluje bez náhrady.

Informace k názvům, formátům a termínům jednotlivých soutěží, spolu s dalšími zajímavostmi přineseme v následujících dnech.