Odborné komise

Ligová komise

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022lk@hokejbal.cz
Jan Fedák (předseda) 773781128 fedak@hokejbal.cz
Vilém Jonák
Anna Kuželová
Jana Rakovská
Pavel Shejbal

Technická komise

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022tk@hokejbal.cz
Jaroslav Pikula (předseda) 773781123 pikula@hokejbal.cz
Michal Broulík
Ondřej Průša

Komise rozhodčích

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022kr@hokejbal.cz
Jaroslav Pikula (předseda) 773781123 pikula@hokejbal.cz
Vojtěch Filipiec
Martin Motyčka
Radka Synková
Petr Žižka

Komise delegátů

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022kd@hokejbal.cz
Ing. Milan Hušek (předseda) 773785513 husek@hokejbal.cz
Jaroslav Belanec
Tomáš Diblík
Martin Motyčka
Mgr. Martin Řezníček
Pavel Vosyka

Odvolací komise

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022ok@hokejbal.cz
Martin Černý (předseda) 776301325 cerny@hokejbal.cz
Ing. Jan Emmer
JUDr. Karel Poupě

Komise mládeže a metodiky

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022km@hokejbal.cz
Mgr. Martin Komárek (předseda) 773781132 komarek@hokejbal.cz

Disciplinární komise

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022dk@hokejbal.cz
Libor Komůrka (předseda) 773781146 komurka@hokejbal.cz
Ondřej Průša
Ing. David Ryss
Marcel Slanina
Pavel Štefka

Úsek významných akcí

01. 07. 2018 - 30. 06. 2022
Jiří Cícha (předseda) 724890195 cicha@hokejbal.cz
Kristýna Butašová

Partneři českého hokejbalu