Odborné komise

Ligová komise

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022, lk@hokejbal.cz

Předseda
Jan Fedák
773781128
fedak@hokejbal.cz
Členové
Vilém Jonák
Anna Kuželová
Jana Rakovská
Pavel Shejbal

Technická komise

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022, tk@hokejbal.cz

Předseda
Jaroslav Pikula
773781123
pikula@hokejbal.cz
Členové
Michal Broulík
Ondřej Průša

Komise rozhodčích

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022, kr@hokejbal.cz

Předseda
Jaroslav Pikula
773781123
pikula@hokejbal.cz
Členové
Vojtěch Filipiec
Martin Motyčka
Radka Synková
Vladislav Olesz - KR Východ
Tomáš Chmel - KR Střed
Jiří Cícha - KR Západ

Komise delegátů

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022, kd@hokejbal.cz

Předseda
Ing. Milan Hušek
773785513
husek@hokejbal.cz
Členové
Tomáš Diblík
Radek Hora
Martin Motyčka
Jaroslav Pikula
Pavel Vosyka

Odvolací komise

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022, ok@hokejbal.cz

Předseda
Martin Černý
776301325
cerny@hokejbal.cz
Členové
JUDr. Karel Poupě
Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D.

Komise mládeže a metodiky

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022, km@hokejbal.cz

Předseda
Mgr. Martin Komárek
773781132
komarek@hokejbal.cz
Členové
Roman Hnátek
Roman Němeček
Josef Hájek
Mgr. Jakub Mokříž (oblast metodiky)
Mgr. Milan Maršner (oblast metodiky)
Bc. Ondřej Almaši (oblast metodiky)

Disciplinární komise

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022, dk@hokejbal.cz

Předseda
Libor Komůrka
773781146
komurka@hokejbal.cz
Členové
Ondřej Průša
Ing. David Ryss
Marcel Slanina
Pavel Štefka

Úsek významných akcí

01. 07. 2018 - 31. 12. 2022,

Předseda
Jiří Cícha
724890195
cicha@hokejbal.cz
Členové
Kristýna Butašová
Jonáš Grufík