Testování

Trenérům, odborné veřejnosti a zástupcům center mládeže jsou k dispozici testy a testovací baterie pro mapování sportovní výkonnosti hráčů a hráček HCM. Dostupné jsou i porovnatelné limity pro vývoj hráčů ve vyšších věkových a reprezentačních kategoriích.

Přehled testů - HCM

V programu XPS v sekci testy jsou dostupné další testy se zaměřením dle zacílení na specifické kondiční ukazatele spjaté s dovednostmi a schopnostmi hráčů a hráček.


V XPS naleznete také šablony pro hodnocení herního výkonu hráčů, který probíhá od úrovně campů krajů U13, U15 resp. na úrovni republikových výběrů talentované mládeže a vyšších reprezentačních výběrů.

Konsultační činnost:

Ondřej Almaši - almasi@hokejbal.cz 776 871 912‬