Mládež

Projekt Hokejbalových kroužků vyhlášen

Také v roce 2022 je možné se zapojit do náborového projektu „Hokejbalových kroužků“, které jsou pořádány v družinách základních škol. Vznik hokejbalových kroužků lze vnímat jako vyústění dlouhodobé spolupráce hokejbalových klubů se školami v konkrétních lokalitách České republiky.

V rámci projektu je nutné uspořádat alespoň 15 lekcí hokejbalového kroužku za pololetí o minimální délce 75 minut. Kroužek je organizován v rámci družin, tzn. v čase 13:00 - 16:00 v areálu uvedené základní školy pro děti prvního stupně.

Myšlenka a cíle projektu:

  • Návaznost hokejbalových kroužků na náborovou činnost mládeže.
  • Systematické zapojování dětí do kategorií přípravky a minipřípravky.
  • Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů na základních školách.


Od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu pro školní rok 2022/2023 na emailovou adresu km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna.

Žádost o podporu bude obsahovat návrh osob, které za hokejbalový kroužek odpovídají, resp. jej budou vést (lektor hokejbalového kroužku).

Více informací v příslušné sekci školních projektů.

Dokumenty ke stažení: