Hokejbalové kroužky

Jedním z dalších mládežnických projektů představeným hokejbalové veřejnosti je projekt hokejbalových kroužků, zaměřující se na podporu realizace vzniku kroužků na prvních stupních základních škol. Myšlenka vzniku a rozvoje kroužků čerpá a těží ze zkušeností z již funkčních aktivit podobného nebo příbuzného charakteru.


Hokejbalové kroužky je třeba vnímat jako vrchol a nejvyšší možný stupeň spolupráce hokejbalového klubu se základní školou. Ke vzniku kroužku a této spolupráci vede náročná cesta přes dílčí kroky a dílčí projekty realizované se základní školou. Zájemcům o organizaci kroužku nabízíme bodový soupis doporučení a zkušeností, jak při plánování vzniku kroužku postupovat.

Organizátoři projektu jsou podpořeni dodáním letáků v grafické korektuře na míru žadatele, dodáním sady dětských hokejek, které mohou být dětem pro potřeby kroužku zapůjčeny a také finanční podporou vázanou na lektory hokejbalových kroužků.

Přihlášky do projektu adresujte od 1. 6. 2023 do 31. 10. 2023. Žadatel o podporu odešle přihlášku do projektu pro školní rok 2023/2024 na e-mailovou adresu km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna. Žádost o podporu bude obsahovat návrh osob, které za hokejbalový kroužek odpovídají, resp. jej budou vést (lektor hokejbalového kroužku). 

Přednosti projektu:

  • Návaznost hokejbalových kroužků na náborovou činnost mládeže.
  • Systematické zapojování dětí do kategorií přípravky a minipřípravky.
  • Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů na základních školách.

Struktura hokejbalového kroužku:

  • Organizace minimálně 15 lekcí hokejbalového kroužku o délce minimálně 75 minut za pololetí v definovaném školním roce.
  • Kroužek je organizován v časech odpolední školní družiny (13:00 – 16:00) v areálu uvedené základní školy pro děti prvního stupně. 

Důležité kontaktní osoby:

  • Roman Hnátek - nabory@hokejbal.cz a 773 773 044 (koordinátor náborových projektů)
  • Martin Komárek - komarek@hokejbal.cz a 773 781 132 (metodika náboru mládeže)Dokumenty ke stažení: