Etika v hokejbale

Důležitou a nepostradatelnou otázkou dotýkající se hokejbalu mládeže jsou principy a zásady sportovní etiky. Chování trenérů k hráčům, vztahy a vystupování hráčů jeden k druhému a také vytváření pozitivního rozvojového prostředí ze strany rodičů a fanoušků jsou nedílnou a nedělitelnou složkou každého sportu. Předsednictvo ČMSHb schválilo na podzim 2015 tzv. "Etický kodex". Dokument definuje základní principy chování a normy konstruktivní lidské komunikace ve sportovním prostředí pro cílové skupiny hráč, rodič a trenér.

Jedním z cílů projektu je prosazovat myšlenky fair-play a také aktivně přispět k minimalizaci "hry na výsledky" v kategoriích žáků, přípravek a minipřípravek. Cílem projektu je prezentovat kategorie přípravek a minipřípravek jako prioritní věkové kategorie, jejichž hlavními zásadami je osvojování dovednostní, učení se hrou, radost ze sportu, zábava v kolektivu mládeže bez tlaku na výsledky dosažené v utkání.

Otázce etiky v hokejbale je věnován samostatný článek na webu hokejbal.cz

Dokumenty ke stažení:

Etický kodex ČMSHb (textová verze)

Etický kodex ČMSHb (grafická verze)

Jak se do projektu přihlásit?

Přihlášení do projektu je závazné pro celky statusu HCM. Všechny celky mající zájem se do projektu připojit mohou odeslat přihlášku na adresu km@hokejbal.cz. Adresu lze využít také v případě dotazů k organizaci a realizaci projektu. 

Materiály vztahující se k oblasti etiky hokejbalu mládeže:

Leták - Etika hokejbalu mládeže
Leták - Etika hokejbalu mládeže
 Ve sportu mládeže nejde o výsledky.
Opravdovým výsledkem jsou nadšení hráči a hráčky.