Mládež

Turnaj krajských výběrů v kategorii U13 se letos neuskuteční!

S ohledem na současnou epidemickou situaci u nás a na další zpřísněná opatření vyhlášená Vládou ČR dne 21.10.2020 nebude možné uskutečnit Turnaj výběrů krajů U13 ve dnech 14. – 15. 11. ve Svitavách. Předsednictvo ČMSHb dne 21.10.2020 metodou per rollam rozhodlo o zrušení této akce v letošním roce.