ČMSHb

Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 22. 10.

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách výklad k zákazu a omezení sportovní činnosti.

článek byl aktualizován 22. 10. 2020

Vláda ČR na svém jednání ve středu 21. října 2020 rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření, která platí od čtvrtka 22. října.

Kompletní usnesení číslo 1078 naleznete zde a číslo 1079 zde


Od čtvrtka 22. 10. 2020 od 06:00 hod. do úterý 3. 11. 2020 23:59 hod. platí že,


JE MOŽNÉ – aby venkovní sportoviště byla v provozu, ALE

NENÍ MOŽNÉ – aby byla venkovní sportoviště využívána amatérskými sportovci, jelikož pohyb je omezen tak, že není dovolena cesta do venkovního sportoviště

JE MOŽNÉ – sportovat v přírodě a parku (tedy také doprava do přírody a parku)

NENÍ MOŽNÉ – sportovat v přírodě nebo parku ve více než 2 osobách s výjimkou členů domácnosti


PROFESIONÁLNÍ SPORTOVCI

JE MOŽNÉ– cesta na venkovní sportoviště pokud se jedná o cestu do zaměstnání (profi sportovci) a jeho následné používání ve více než 2 osobách, pokud se jedná o zaměstnance stejného zaměstnavatele nebo osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost

NENÍ MOŽNÉ– využívat vnitřní sportoviště


ZÁVĚRY

  • Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
  • Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.
  • Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
  • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.


Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury naleznete zde, pravidelně aktualizované výkladové stanovisko právníka České unie sportu naleznete zdePředchozí informace

Vláda ČR na svém jednání v pondělí 12. října 2020 rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření, které bude platit od středy 14. října.

Kompletní usnesení naleznete zde


Od středy 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do úterý 3. 11. 2020 23:59 hod. platí že,


NENÍ MOŽNÉ – aby se při hromadné akci sešlo více než 6 lidí a to platí pro vnitřní i vnější prostory – za hromadnou akci je považován také trénink dětí

NENÍ MOŽNÉ – aby byly v provozu vnitřní sportoviště (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, tréninková zařízení apod.)

NENÍ MOŽNÉ – aby byly v provozu vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven a fitness center


JE MOŽNÉ– aby byly v provozu vnější sportoviště

JE MOŽNÉ – aby byly konány tréninky ve vnějších prostorech (např. venkovní hřiště nebo jiné venkovní sportoviště, příp. neoznačený venkovní prostor) v maximálním počtu 6 osob (tedy např. 5 sportovců + 1 trenér)


Závěry

  • Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
  • Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob (v případě neprofesionálních sportovců) a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.
  • Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby takto vzniklými dílčími sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 6 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.
  • Profesionální sportovci mohou využívat venkovní sportoviště (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.) i v počtu přesahujícím 6 osob.
  • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.


Žádáme pořadatele sportovních akcí, provozovatele sportovních zařízení, trenéry, sportovce a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, aby dodržovali veškerá krizová opatření, hygienická doporučení a dbali na co možná největší ochranu proti nákaze.


Po dobu platnosti krizových opatření jsou všechny hokejbalové soutěže ve všech kategoriích a na všech úrovních přerušeny. Po uplynutí účinnosti, budou krizová opatření vyhodnocena a upřesněna. O dalším postupu vás budeme informovat.


Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury naleznete zde a výklad právníka České unie sportu naleznete zde