ČMSHb

Rejstřík sportu - nové rozhraní

Národní sportovní agentura zveřejnila informaci o přípravě nového uživatelského rozhraní Rejstříku sportu

Nasazení nového rozhraní Rejstříku sportu si vyžádá nezbytně nutnou technickou odstávku. Technická odstávka Rejstříku sportu bude zahájena v pátek 9. října 2020 v 00:00 hod. a její ukončení předpokládáme ve čtvrtek 15. října 2020 ve 12:00 hod.

Během této technické odstávky bude přístup uživatelů omezen pouze na veřejnou část Rejstříku, a to bez možnosti zápisu údajů.

Po ukončení technické odstávky bude Rejstřík sportu opět dostupný na adrese rejstriksportu.cz. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo a pokračovat v zapisování údajů o sportovcích a trenérech v uživatelsky přívětivějším prostředí. Společně s převodem Rejstříku sportu do nového uživatelského rozhraní budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízení, všichni uživatelé budou moci navázat na předchozí zápisy v zcela totožném rozsahu, jako před technickou odstávkou. Po spuštění nového uživatelského rozhraní Rejstříku sportu bude vyhodnocen průběh migrace dat a v případě potřeby je Národní sportovní agentura připravena upravit lhůtu pro podávání žádostí do výzvy MŮJ KLUB 2021.