ČMSHb

Výzva MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 15. října od 12:00 hod. do 9. listopadu 2020 do 11:59 hod.

Účelem dotační výzvy MŮJ KLUB 2021 je podpora:

  • sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,
  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Jednou z novinek je zrušení minimálního požadovaného počtu členů. NSA také navýšila poskytovanou částku na jednotlivé kategorie sportovců. Na rozdíl od posledních let není účelem výzvy zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení. NSA plánuje na údržbu a provoz vypsat samostatnou výzvu.

Upozorňujeme, že sportovce, kteří nebudou zapsáni v Rejstříku sportu nebude možné v žádosti uplatnit.

Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).

Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

V případě dotazů kontaktujte nejdříve proškolené pracovníky své servisní organizace – seznam kontaktů naleznete zde (seznam je průběžně doplňován).

Případné dotazy na NSA lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.

Výzvu včetně příloh naleznete zde www.agenturasport.cz/podpora-sportu/


Dokumenty ke stažení: