ČMSHb

Informace k pandemii koronaviru

Českomoravský svaz hokejbalu sleduje nařízení Vlády ČR a jejich dopady na naše soutěže. V článku naleznete průběžně aktualizované informace.

Aktualizace 23. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR vydalo Ministerstvo zdravotnictví další mimořádné protiepidemickým opatření. Od čtvrtka 24. září upravuje konání hromadných akcí a omezuje otevírací dobu provozoven a provozů služeb. Opatření mají účinnost na 14 dnů, tj. do 7. října. 


18. 9. 2020

Informace hlavní hygieničky ČR a NSA k pořádání sportovních soutěží

Hlavní hygienička ČR vydala metodický pokyn k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí. Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravila pravidla pro konání sportovních soutěží.

Pravidla jsou určena k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží i v současné těžké epidemiologické situaci. Pravidla zohledňují prioritu Národní sportovní agentury, kterou je zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů a diváků. Zároveň zohledňují i zájem Národní sportovní agentury, aby byly zahájeny a reálně i mohly probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích. Dokumenty ke stažení: