Rozvoj

Vyhlášení projektu na Obměnu minimantinelů

Pokud vlastníte minimantinely, které se Vám určitým způsobem rozbily, můžete zažádat o jejich obměnu. Do projektu se mohou zapojit všechny mládežnické celky startující v soutěžích ČMSHb pro soutěžní ročník 2020/2021 dle stanovených kritérií.

Předpoklady pro zapojení se do projektu:

  • Žádat o podporu Komise mládeže v rámci projektu „Obměna minimantinelů“ mohou výhradně kluby sdružené v ČMSHb, které vedou účetnictví. Do dotačního programu se mohou zapojit kluby sdružené v ČMSHb, proti kterým není vedeno disciplinární řízení a které mají uhrazeny všechny závazky vůči ČMSHb.
  • Žadatel může žádat o podporu ve formě obměny maximálně 13 dílů minimantinelů o délce dvou metrů.
  • Podpořeni budou žadatelé (kluby) s minimálně jedním aktivním celkem mládeže v soutěžích minihokejbalu ČMSHb pro soutěžní ročník 2020/2021.

Forma podpory:

  • Zajištění dodání klubem definovaného počtu minimantinelů do maximálního počtu 13 dílů.
  • Zajištění dopravy setu minimantinelů na adresu uvedenou žadatelem.
  • Spoluúčast žadatele představuje cca 50 % nákladů na dodání setu (náklad za 13 dílů je 13 500,- kč včetně DPH). ČMSHb hradí zbylé části nákladů včetně přepravy.

Do 30. 9. příslušného roku odešle žadatel o podporu žádost na emailovou adresu: kuzelova@cmshb.net a následně originál žádosti zašle elektronicky na adresu km@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů.

Více informací o projektech naleznete ZDE.

Dokumenty ke stažení: