ČMSHb

Informace k zahájení sezóny 2020 / 2021

Důležité informace související se zahájením hokejbalové sezóny 2020 / 2021 a pandemií koronaviru.

Českomoravský svaz hokejbalu informuje o rámcových opatřeních k zabránění šíření nákazy nemoci COVID-19 při soutěžních utkáních sezóny 2020 / 2021.

Zveřejněné informace se mohou měnit v závislosti na nařízeních státních orgánů. Českomoravský svaz hokejbalu doporučuje, aby při prokázání nákazy mezi členy klubu byla neprodleně kontaktována místně příslušná hygienická stanice, která vás bude informovat o dalším postupu.

Národní sportovní agentura připravuje informace k zabránění šíření nákazy nemoci COVID-19 pro neprofesionální sport. Jakmile budeme mít nové informace k dispozici, tak je rozešleme do klubů a zároveň je zveřejníme na našem webu.

Prosím věnujte pozornost dokumentům, které jsme v souvislosti se začátkem letošní sezóny připravili. Případné dotazy směřujte na generálního sekretáře Tomáše Březinu.


Dokumenty ke stažení: