ČMSHb

Start nové sezóny přináší i některé změny v řádech

V rámci startu nové sezóny dochází kromě změn v pravidlech také k úpravě některých řádů. Změny řádů se snažily reflektovat aktuální situaci v hokejbalovém prostředí, některá složitější témata pak budou ještě řešena v následujících sezónách.

Podobně jako při úpravě pravidel se i u řádů podíleli na návrzích jak členové hokejbalové komunity, tak jednotlivé složky komisí a úseků ČMSHb. Aktualizaci souboru předpisů pak ve finální podobě schválilo na svém srpnovém jednání předsednictvo ČMSHb a nové znění řádů hokejbalu je platné od 1.9.2023.

Hlavní změny v souboru předpisů a řádů:

Soutěžní řád

Článek 203 - Právo účasti v soutěži a přenechání práva

Přenechání práva účasti v soutěži jinému celku nelze uplatnit u klubu, který do soutěže postoupil sportovní cestou z baráže nebo vítězstvím v nižší soutěži. Klub, který takto postoupí z nižší soutěže do vyšší, získává práva na tuto vyšší soutěž až vlastní účasti v ní. Pokud odmítne postup, připadá pak možnost postupu na druhý tým konečného pořadí nižší soutěže, případně na vítěze základní části. Pokud je vítěz základní části klub z prvních dvou příček soutěže, připadá možnost postupu na třetí tým konečného pořadí. Pokud se všechny zmiňované kluby rozhodnou nezúčastnit se vyšší soutěže, práva se dále nepřenáší a o udělení práva startovat ve vyšší soutěži rozhodne řídící orgán soutěže.

Článek 206 - Soupisky hráčů

Nově bude moci hráč z C týmu nastoupit za A tým a naopak, maximální počet hráčů však v součtu zůstává 5, pokud by A tým chtěl využít hráče z B i C týmu. V platnosti zůstane pravidlo, že takový start je umožněn pouze ob dvě soutěže dolů nebo nahoru a úprava tohoto pravidla tak narovnává prostředí se střídavými starty, kde cizí hráč může nastoupit ob dvě soutěže, ale vlastní hráč nikoli.

Článek 306 - Náležitosti a povinnosti členů družstev

V rámci jednotlivých zápasových funkcionářů se objevuje v řádech nová pozice - asistent trenéra. Tato změna reaguje na stále větší počet rozšiřování vedení klubů při utkáních, kdy někteří členové realizačního týmu pak museli být psáni jako funkcionáři. Asistent trenéra může být momentálně jakákoli osoba s platným trenérským průkazem a bude součástí maximálního počtu šesti funkcionářských osob v zápase.

Článek 308 - řízení utkání

V tomto článku dochází k doplnění o informaci, která již v minulosti byla součástí různých směrnic o udělování licencí pro rozhodčí, a to, že v případě odřízení utkání jedním rozhodčím má tento rozhodčí nárok na odměnu povýšenou o 50% dle aktuálního sazebníku.

Důležitějším bodem je však změna ohledně povinnosti ukončit utkání, kdy rozhodčí musí jednoznačně ukončit zápas kvůli úmrtí hráče nebo rozhodčího, na úřední zákrok orgánu státní správy, pokud během utkání nemůže tým poslat na hřiště správný počet hráčů a nově pak i kvůli vulgárnímu chování diváků vůči komukoliv na hřišti v mládežnických soutěžích od kategorie dorostu níže. Rozhodčí v tomto případě musí postupovat tak, že nejprve vyzve pořadatele k uklidnění a napomenutí diváků, ve druhé případě utkání přeruší a vyzve pořadatelskou k vyvedení dotčených diváků, přičemž utkání bude pokračovat až po sjednání nápravy, pokud se přesto i nadále budou tyto projevy opakovat, rozhodčí v mládežnických utkáních zápas ukončí a o osudu zápasu rozhodne příslušný řídící orgán.

Článek 311 - Utkání hraná do rozhudnutí

Zde pouze přibylo doplnění o rozhodujících zápasech jednotlivých sérií play-off nebo případně play-down, které se prodlužují kontinuálně o délku celé třetiny až do vstřelení vítězné branky. Úprava již byla v minulých letech ošetřena propozicemi, došlo tak pouze k narovnání stavu.

Přestupní řád

V přestupní řádu bylo doplněna změna přestupního období, které nově platí od 1. července do 31. března následujícího roku, v rámci této úpravy pak byly změněny i některé další související články.

Článek 3 - Rozhodování o přestupech

Větší změnou prošlo hostování mezi soutěžemi - střídavé starty, které nyní více zohledňují mládežnické hráče a ženské hráčky. U hráčů a hráček, které jsou v jejich klubu na soupisce mládežnické nebo ženské kategorie, lze nově střídavý start uzavřít dvakrát, vždy však ale musí být první střídavý start řádně ukončen.

Střídavý start těchto mladých hráčů a hráček lze nově uzavřít i do klubů regionálních soutěžích, kde nastupují družstva jejich mateřského oddílu, což je kromě podpory těchto hráčů k získávání zkušeností také podporou regionálního prostředí.

Disciplinární řád

Disciplinární řád prošel kompletní revizí a tou nejrazantnější změnou je změna spočívající ve zjednodušení počítání vyšších trestů a následných postihů. Pokud hráč nasbírá jakékoli 3 vyšší tresty (5+OK se bere jako dva tresty, 10 jeden trest, OK jeden trest) má automaticky zastavenou činnost na jedno utkání a finanční pokutu 500,- Kč. Takto se postupuje i při dalších vyšších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje při každém dalším třetím větším trestu na dvojnásobek, tj. zastavení činnsoti na 2, 4, 8, 16 utkání s finanční pokutou 1000, 1500, 2000, 2500 Kč. Společně s tímto bude v průběhu podzimní části spuštěn disciplinární modul, který si bude tyto informace sám hlídat a družstva na toto upozorňovat. Změna v počítání vyšších trestů souvisí zejména s již zmiňovaným zjednodušením a zároveň reaguje podobně jako jiné články řádů a změny pravidel na vzrůstající nesportovní chování.

Kompletní znění aktualizovaných řádů naleznete ke stažení zde:

>>> Soubor předpisů 2023 <<<