ČMSHb

Do nové sezóny se změnami hokejbalových pravidel!

Na prahu startu nové sezóny dochází k pravidelné aktualizaci v některých pravidlech. Tentokrát i se změnami, které jsou významnějšího charakteru a do jejichž tvorby se mohla zapojit i širší hokejbalová veřejnost.

Změny pravidel vycházejí jak z návrhů řad hokejbalové veřejnosti, tak od jednotlivých klubů nebo zástupců komisí a úseků ČMSHb. Aktualizace v pravidlech schválilo na svém srpnovém jednání předsednictvo ČMSHb a nové znění pravidel hokejbalu pak vstupuje v účinnost 1.9.2023.

Jaké jsou tedy nové změny v pravidlech?

202 – Výstroj hráčů

Zde byl hlavně doplněn a zdůrazněn výklad ohledně povinné ochranné výstroje hráčů s ohledem na jejich zdraví, které musí být prioritou. Zdůrazněna je tak kromě přilby a rukavic povinnost nošení holenních chráničů, které však byly povinné vždy. Hráč tedy musí mít na utkání pod stulpnou nebo podkolenkou jakýkoli typ holenního chrániče, ať již hokejbalový, hokejový nebo fotbalový. Možností jsou rovněž spojené chrániče holeně a kolena a to i nad podkolenkou, pokud jsou ve stejné barvě. Kromě toho je vzpomenuta také povinnost nošení kolenního měkkého chrániče pro hráče do 18 let, což bylo již součástí červnových propozic pro mládežnické soutěže, tudíž by na to týmy měly být dostatečně připraveny. V praxi to bude znamenat, že hráč, který hraje s mřížkou, musí mít měkké kolenní chrániče nebo spojené chrániče holení a kolene, jinak nebude připuštěn rozhodčími do hry. V případě zjištění, že hráč hraje bez holenních chráničů, se pak bude postupovat podle pravidla Nedovolená nebo nebezpečná výstroj.

416 – Ofsajd

Zde dochází ke změně výkladu v rámci takzvaného 3D ofsajdu, kdy se hráč již nemusí fyzicky dotýkat modré čáry botou, ale modrá čára je nově definována jako rovina směřující vzhůru, tudíž stačí, aby měl botu ve vzduchu v kontaktu s touto rovinou. Cílem je zbytečně nepřerušovat v situacích, kdy při přechodu do pásma někdo ze spoluhráčů zvedl na modré čáře nohu. Změna pravidla by měla sloužit k plynulosti hry a podpoře útočících týmů, navazuje tak na předchozí změny pravidel v minulosti.

521 – Faul loktem

U tohoto pravidla bude nově rozhodčí moci udělit i trest 2+2 minuty v případě zranění, kdy hráč fauluje hráče neúmyslně a dojde ke zranění, například když se otáčí a omylem soupeře trefí do obličeje nebo při souboji o míček, kdy o hráči neví. Dle minulého výkladu rozhodčí musel udělit trest na 5 minut plus do konce utkání, teď tedy bude moci udělit dvojitý menší trest, podobně jako za vysokou hůl.

525 – Vysoká hůl

Právě s faulem vysokou holí pak souvisí další změna, a to úprava výkladu, kdy rozhodčí udělí dvojitý menší trest za neúmyslné zranění a kdy udělí tresty vyšší. Za neúmyslné zranění se považuje například to, kdy hráč zraní soupeře po střele, v rámci souboje o míček, při přehazování hokejky apod. Pokud však hráč atakuje soupeře ve snaze faulovat ho jiným způsobem, úmyslně ho atakuje holí bez možnosti a snahy hrát míček, například, že se ho snaží zahákovat, osekávat a způsobí mu holí krvavé zranění v obličeji, musí mu být za takovýto druh zákroku udělen dle uvážení rozhodčího trest na 5 minut plus do konce utkání nebo trest ve hře. Podstatné je, že již tam byl úmysl hráče faulovat, tudíž se nemohlo jednat o náhodné zranění s dvojitým menším trestem. Změna výkladu vychází z posledních sezón, kdy přibylo vážných zranění po zásahu do obličeje a tresty neodpovídaly rozsahu zranění a herním situacím, které k tomu vedly.

538 – Napadání rozhodčích a nesportovní chování hráčů (a související pravidla)

Jedna ze dvou hlavních změn v pravidlech, vynucená současnou situací na hřištích. Při nesportovním chování hráčů se nově po vzoru hokeje bude udělovat v prvním případě menší trest, teprve potom, pokud hráč ve svém chování pokračuje, osobní trest, trest do konce utkání a trest ve hře. Tato souslednost však bude platit pouze v jednom přerušení hry, pokud se toho dopustí hráč po znovuzahájení hry, nebo po odpykání trestů, opět bude následovat cyklus menší trest, osobní trest atd. Znamená to, že hráč svým případným nesportovním chováním oslabí v první řadě svoje družstvo. Tlak je i na rozhodčí, kteří dostali jasné pokyny, jak v těchto situacích mají dle pravidel postupovat. Změna pravidla vychází z faktu, že zejména v mládežnických soutěžích dochází k rapidnímu nárůstu nesportovního chování a osobní trest tím mnohdy nic neřešil.

543 – Vystřelení nebo vyhození míčku ze hřiště

Zde zřejmě hlavní změna v pravidlech, která s tím předchozím bude nejvíce viditelná. Například u návrhů ze strany veřejnosti a klubů bylo toto jednoznačně hlavní téma, kde panovala shoda pravidlo změnit. Hlavními argumenty pro změnu pak byla složitost pravidla při jeho výkladu, nejednotnost hřišť a specifika hokejbalu a míčku. Analýza z dostupných dat v průběhu letošní sezóny ukázala, že každá 6. přesilovka je za vyhození míčku.

V pravidlu tedy dochází ke změně a to v tom duchu, že se pravidlo změkčuje na úroveň výkladu při zakázaném uvolnění. Po vyhození míčku z vlastního obranného pásma tak nebude udělen trest 2 minuty, ale zákaz střídání s tím, že pokud mužstvo hraje v obranném pásmu, platí toto pásmo a vyhození až po červenou čáru. Je pak jedno, kam bránící se hráč míček vyhodí, jestli na střídačku, na trestnou, pokud to bude přímé vyhození, jeho družstvo nebude moci vystřídat. Pro zákaz střídání platí aplikace pravidla od kategorie dorostu výše, v ostatních mládežnických soutěžích je střídání povoleno.

U brankáře pak za jakékoli přímé vyhození míčku kamkoli bude následovat dvouminutový trest, opět tedy padá to, zda to bylo na střídačku, na trestnou, bokem nebo vrchem přes stříšku.

Současně se pravidlo vrací před jeho předchozí úpravu, kdy za vyloženě úmyslné vyhození ve specifických případech – například kdy si hráč stoupne čelem k mantinelu a úmyslně vyhodí míček s cílem přerušit, může rozhodčí udělit menší trest.

Kompletní znění aktualizovaných pravidel naleznete ke stažení zde:

>>> Oficiální pravidla hokejbalu 2023 <<<


Dokumenty ke stažení: