Mládež

Náborový projekt - Hraj hokejbal

KMaM ČMSHb zveřejňuje podrobnosti o jarní náborové akci "Hraj hokejbal", která je určena pro kluby s cílem podpořit konání jarních náborových akcí a rozšíření základen klubů mládeže.

Kluby mají možnost získat pro své jarní náborové akce potřebné náborové vybavení a také banner nebo rolup s identifikací klubu.

Přihláška do projektu

Pro nově příchozí hráče je dostupné vybavení z projektu náborový set.

Náborovou činnost je možné doplnit také o zapojení se do projektu Rádiový spot


Projekt je doprovázen prezentací hokejbalu na sociálních sítích a YouTube.

Dokumenty ke stažení: