ČMSHb

Vyhlášení projektů Technické komise – Plošiny pro TV a Ozvučení hřiště

V rámci projektů ČMSHb se Váš klub letos může zapojit do projektů Technické komise, které jsou zaměřeny na vybavení hřišť a areálů. První projekt slouží k vybudování plošin vhodných pro snímání utkání televizními kamerami a pořizování online přenosů, druhý pak na ozvučení hřišť a areálů hokejbalu.

V první vlně jsou projekty určeny pro kluby z Extraligy, 1. Ligy a Extraligy juniorů, disponujícími alespoň dalšími dvěma týmy v rámci mládežnických soutěží ČMSHb.

Kluby mohou tímto způsobem požádat o podporu do výše až 50% nákladů, nejvýše však 35 000 Kč na projekt plošin a 25 000 Kč na ozvučení hřiště.


Podmínkou zařazení do jednoho nebo obou projektů je odeslání žádosti od 1.6.2020 do 18.9.2020 na předepsaném formuláři na adresu tk@hokejbal.cz. Žádost o podporu projektu musí být kompletně vyplněna.


Vyhodnocení žádostí následně proběhne v termínu do 30.9.2020.

Dokumenty ke stažení: