ČMSHb

Valná hromada ČMSHb

Předsednictvo Českomoravského svazu hokejbalu rozhodlo o termínu konání valné hromady.

33. valná hromada Českomoravského svazu hokejbalu se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 18 hodin v Praze na Strahově.

V souladu se Stanovami Českomoravského svazu hokejbalu proběhne na valné hromadě volba Předsednictva a Kontrolní komise na volební období 2022 - 2026.

Dokumenty ke stažení: