Hokejbalový svaz

Informace ČMSHb

04.04.2020 Tomáš Březina
Předsednictvo Českomoravského svazu hokejbalu se v rámci telekonference 1. dubna za účasti zástupců odborných komisí a kontrolní komise opakovaně zabývalo aktuálním vývojem situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a jejím dopadem na hokejbalové prostředí.

Hokejbalové soutěže jsou od 12. 3. až do odvolání přerušeny. Předsednictvo konzultovalo s Ligovou komisí ČMSHb případné scénáře, které mohou nastat po zrušení mimořádných opatření vlády ČR. Ve čtvrtek 2. dubna proběhla telekonference zástupců předsednictva se zástupci všech řídících orgánů jednotlivých RSHb, během níž se projednával stav v jednotlivých regionech. Účastníci obou jednání se shodli, že do poloviny dubna je třeba přijmout společné rozhodnutí o rozehraných soutěžích.


Mezinárodní hokejbalová federace ISBHF zatím o osudu vrcholných mezinárodní akcí nerozhodla. Zástupce ČMSHb je v pravidelném kontaktu s vedením ISBHF a vývoj situace s ohledem na přípravu a pořádní mezinárodních akcí pravidelně konzultuje.


Valná hromada ČMSHb plánovaná na 29. května se odkládá na neurčito. Stejně tak jsou odloženy i Valné hromady jednotlivých RSHb. Nová data konání Valných hromad ČMSHb a RSHb budou zveřejněna po zrušení mimořádných opatření vlády České republiky.

Partneři českého hokejbalu