ČMSHb

Aktuální informace k opatřením ve sportu

Od pátku 26. listopadu 2021 platí na území České republiky nouzový stav. Je vyhlášen na 30 dnů, tzn. do 25. prosince 23.59 hodin. Vláda schválila Krizové opatření č. 1066 o omezení maloobchodu, které se vztahuje i na sportovní prostředí.

Obecné podmínky bezinfekčnosti zůstávají beze změn (dokončené očkování, max. 180 dní od prodělání nemoci, nebo ve vyjmenovaných výjimečných případech maximálně 72 hodin starý PCR test). Nově se omezuje počet diváků na sportovních utkání na maximálně 1 000 sedících osob, které musí splnit podmínky bezinfekčnosti.


Provoz vnitřních prostor sportovišť zůstává beze změn, provozovatel je povinen splnění podmínek bezinfekčnosti kontrolovat při vstupu do prostor a vstupujícím osobám se nařizuje mu splnění podmínek prokázat, v případě nesplnění se zakazuje provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit. Krizové opatření omezuje konání veřejných nebo soukromých akcí včetně spolkových a sportovních akcí tak, že se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob. Při počtu větším jak 20 se vyžaduje splnění podmínek bezinfekčnosti, výjimku mají pravidelné aktivity v neměnném kolektivu. V případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci účastnících se osob, pouze pro účely těchto aktivit má PCR test platnost 7 dní.


Plné znění Mimořádných opatření naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

(Zdroj: web Ministerstva zdravotnictví ČR, PTU)

Dokumenty ke stažení: