ČMSHb

Aktuální informace k opatřením ve sportu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 20. 11. 2021 Mimořádné opatření MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, které s účinností od 22. listopadu 2021 omezuje obchod a služby včetně sportovní činnosti.

AKTUALIZOVÁNO 22. 11. 2021

Nově se v Mimořádném opatření mění obecné podmínky bezinfekčnosti.

  • Nadále platí, že děti do dosažení věku 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost, aby mohly sportovat.
  • Využití RT-PCR testů při sportovní činnosti je možné pouze pro osoby do 18 let.
  • Sportovní činnosti se bez omezení mohou účastnit osoby s ukončeným očkováním, nebo
  • Osoby, které mají maximálně 180 dní od laboratorně potvrzeného prodělání nemoci COVID-19, nebo
  • Osoby, které splňují jednu z výjimek uvedených v čl. 17 Opatření.


  • Konání sportovních soutěží a utkání je umožněno (limit počtu sportujících je stanoven na 1000 osob).
  • Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění COVID-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
  • Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 Opatření s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní. Testovat se mohou pouze osoby do 18 let.
  • Povinná je evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).


Plné znění Mimořádných opatření naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

(Zdroj: web Ministerstva zdravotnictví ČR, ČUS, PTU)

Dokumenty ke stažení: