ČMSHb

Aktuální informace k opatřením ve sportu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 10. 2021 Mimořádné opatření, které s účinností od 1. listopadu 2021 mění Mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021.

AKTUALIZOVÁNO 2. 11. 2021

Podmínky pro provoz a používání sportovišť prakticky nedošly změn. Nově se mění obecné podmínky bezinfekčnosti - PCR test má platnost 72 hodin a zdravotnický antigenní test platí pouze 24 hodin, podmínka prokázání bezinfekčnosti se nevztahuje na děti do věku 12 let. Negativní výsledek antigenního testu (RAT) i RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů.


PODMÍNKY dle bodu I. 16. Mimořádného opatření

osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID – 19,

osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:

 • negativní výsledek testu RT- PCR - platnost je 72 hodin,
 • negativní výsledek antigenního testu (RAT) - platnost je 24 hodin,
 • dokončené očkování,
 • prodělané onemocnění do 180 dní,
 • rychlý antigenní test určený pro sebetestování provedený na místě s negativním výsledkem,
 • rychlý antigenní test s negativním výsledkem za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby, přičemž platnost testu je 24 hodin

(pozn. tučně jsou označeny změny v podmínkách opatření)


Nově je zpřísněné plošné nošení respirátorů. Platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimka z nošení respirátoru platí pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi. Dále mají výjimku osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní.


ZÁVĚRY (zpracované právním zástupcem České unie sportu JUDr. Danielem Vidunou, LL.M.)

 • Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 • Zvýšení věkové hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi z 6 na 12 let.
 • Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 vs. nad 3.000.
 • Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních (max. 2.000 osob) i vnitřních (max. 1.000 osob) sportovištích.
 • Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 • Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob (do tohoto počtu se zahrnují sportovci, rozhodčí, realizační týmy apod.). Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test i antigenní test (RAT) platnost 7 dní.
 • Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
 • Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 • Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 • Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.).
 • Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebetestování na místě, přičemž došlo ke zkrácení platnosti RT-PCR testu ze 7 dní na 72 hodin a antigenního testu (RAT) ze 72 na 24 hodin. (upozornění - zkrácená platnost testů platí pro vstup diváků na sportovní utkání)


Text je krácen na výběr změn vztahujících se ke sportovním prostředí.

Plné znění Mimořádných opatření naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

(Zdroj: web Ministerstva zdravotnictví ČR, ČUS, PTU)

Dokumenty ke stažení: