Hokejbalový svaz

Informace z telekonference Předsednictva ČMSHb

23.03.2020
Ve čtvrtek 19. března 2020 se uskutečnila telekonference Předsednictva ČMSHb, při níž se vedení svazu zabývalo aktuální situací v souvislosti s bezpečnostními opatřeními nařízenými státními orgány.

Předsednictvo ČMSHb, společně se zástupci Ligové komise a komise rozhodčích, diskutovalo možné scénáře dokončení hokejbalových soutěží 2019/2020. Dále se Předsednictvo ČMSHb zabývalo mezinárodními akcemi, které se mají uskutečnit na našem území a akcemi, kterých se naše reprezentační týmy mají zúčastnit v zahraničí. Předseda ČMSHb Martin Komárek informoval kolegy o krocích, které byly podniknuty k minimalizaci ekonomických rizik na fungování svazu včetně výstupů z jednání s partnery ČMSHb a koordinací kroků s RSHb. Předsednictvo je připraveno pružně reagovat a projednat další kroky v závislosti na dalším věcném a časovém vývoji vládních opatření.

Partneři českého hokejbalu