Mládež

Přidejte ke svým tréninkovým pomůckám žíněnky nebo získejte nové brankářské vybavení

Dalšími z podzimních projektů, do kterých se můžete zapojit, jsou tréninkové žíněnky a brankářské vybavení. Také v tomto případě se mohou o podporu ucházet všechny mládežnické celky startující v soutěžích ČMSHb pro soutěžní ročník 2021/2022 dle níže stanovených kritérií.

Předpoklady pro zapojení se do projektů:

  • Žádat o podporu Komise mládeže v rámci projektu „Tréninkové žíněnky“ a „Brankařské vybavení" mohou výhradně kluby sdružené v ČMSHb, které vedou účetnictví. Do dotačního programu se mohou zapojit kluby sdružené v ČMSHb, proti kterým není vedeno disciplinární řízení a které mají uhrazeny všechny závazky vůči ČMSHb.
  • Žadatel může žádat maximálně o podporu ve formě jednoho setu v přesně definovaném složení.
  • Podpořeni budou žadatelé (kluby) s minimálně dvojicí aktivních celků mládeže v soutěžích ČMSHb pro soutěžní ročník 2021/2022.

Forma podpory „Brankářské vybavení":

  • Zajištění dodání setu dle volby žadatele z nabízených položek do rozpočtového limitu.
  • Zajištění dopravy setu brankařského vybavení na adresu uvedenou žadatelem.
  • Spoluúčast žadatele je cca. 25 % nákladů na dodání setu ve výši 4000,- kč včetně DPH. ČMSHb hradí zbylé části nákladů včetně přepravy.

Forma podpory „Tréninkové žíněnky":

  • Zajištění dodání setu (5 dílů o rozměru 2x1 metr a výšce certifikovaného molitanu 8 cm) v přesně definovaném složení s logy žadatele.
  • Zajištění dopravy setu tréninkových pomůcek na adresu uvedenou žadatelem.
  • Spoluúčast žadatele je cca. 20 % nákladů na dodání setu ve výši 4000,- kč včetně DPH. ČMSHb hradí zbylé části nákladů včetně přepravy.

Proces realizace projektů:

Do 30. 9. příslušného roku odešle žadatel o podporu žádost na emailovou adresu: projekty@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů (žadatel odesílá otevřenou verzi přihlášky ve formátu xls a také podepsaný scan přihlášky).

Dokumenty ke stažení: